Framtiden börjar nu – i Katrineholm

Med hjälp av en nyframtagen film med 3D-visualisering har katrineholmarna nu möjlighet att följa med på en resa och upptäcka var det planeras nya bostäder, skolor, äldreboende, nya gemensamma ytor, mark för nya etableringar med mera i Katrineholms kommun under de kommande åren.  

– Katrineholm växer och målet är att skapa en långsiktigt hållbar stad för alla. Filmen ger katrineholmarna en möjlighet att ta del av och påverka Katrineholms utveckling på ett helt nytt och spännande sätt. Något sådant här har vi tidigare aldrig kunnat erbjuda våra invånare så det känns extra roligt, säger samhällsbyggnadschef Stefan Jansson.

Bakgrund och fakta
Katrineholm är en stad i utveckling – och en kommun som växer och som fortsätter växa och utvecklas. Målet är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Se filmen här - YouTube

Stefan Jansson
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0150-570 79
E-post: stefan.jansson@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 700 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Filmen ger katrineholmarna en möjlighet att ta del av och påverka Katrineholms utveckling på ett helt nytt och spännande sätt. Något sådant här har vi tidigare aldrig kunnat erbjuda våra invånare så det känns extra roligt, säger samhällsbyggnadschef Stefan Jansson.
Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef.