Största lönesatsningen någonsin i Katrineholm

Sjuksköterskor och lärare är vinnarna i den största politiska lönesatsningen i Katrineholms kommun någonsin. Det handlar om tio miljoner kronor extra till prioriterade grupper.   

Katrineholms kommun har en lönökningspott på 23 miljoner kronor. Nu görs en lönesatsning på prioriterade grupper - 10 miljoner kronor utöver ordinarie lönerevision.

 – Lönesatsningen syftar till att behålla och nyrekrytera duktig personal. Det handlar även om att vara konkurrenskraftig gentemot andra arbetsgivare. I förlängningen tror vi också att sjukfrånvarosiffrorna kommer att påverkas i positiv riktning, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

De prioriterade grupperna är:

  • Sjuksköterskor och paramedicinare– 4 miljoner kronor (vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen)
  • Behöriga lärare, förskolelärare, fritidspedagoger samt studie- och yrkesvägledare – 6 miljoner kronor (bildningsförvaltningen och Viadidakt)

Fakta om den historiska lönesatsningen
Inom utbildningsverksamheten gäller lönesatsningen för de grupper som inte fick ta del av det statliga lärarlönelyftet under år 2016.

Individuell lönesättning utifrån lönekriterier:

  • För sjuksköterskor och paramedicinare ger satsningen generellt utslaget per person cirka 4 000 kronor, utöver ordinarie lönerevision
  • För gruppen behöriga lärare, förskolelärare, fritidspedagoger samt studie- och yrkesvägledare innebär satsningen utslaget per person cirka 1 200 kronor i löneökning, utöver ordinarie lönerevision

Den nya lönen gäller från den 1 april 2017.

Finansiering: 5 miljoner kronor tas från lönepott budgeterat för 2017. De övriga 5 miljoner kronorna tas från fond som bland annat reglerar volymökningar inom skolan. Fondpengarna kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen senare i mars.

Mer information:
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, telefon: 070 - 665 28 22

Bo Sundahl, Lärarförbundet, telefon: 0150 - 576 73

Alexander Broberg, LR, telefon: 0150 -  569 98

Yvonne Byström, Vårdförbundet, telefon: 0150 -  569 85

Carina Granholm, Arbetsterapeuterna, telefon: 0150 - 48 84 62

Bild: Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande och Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande. Foto: Geza Simon

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 700 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Lönesatsningen syftar till att behålla och nyrekrytera duktig personal.
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.