Nu får Katrineholms landsbygd fiber

Idag gick startskottet för fiberutbyggnaden i Katrineholms kommuns landsbygd. 95 % av kommunens landsbygd har nu möjlighet att ta del av ett fantastiskt erbjudande, ett öppet fiberbaserat bredband för 18 700 kronor. 

Nationellt är målet att 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Katrineholm kommuns spänner bågen lite till och skjuter till 50 miljoner kronor för att; 95 % av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband. Resterande 5 % kommer inte bli utan men där kan det handla om annan teknik.

– Bredband är av stor betydelse för att Katrineholm ska kunna ställa om och effektivisera sin egen verksamhet, men också göra det möjligt för andra myndigheter och offentliga aktörer att leverera tjänster direkt till medborgare, företagare och brukare och därmed minska betydelsen av det fysiska avståndet. Vi anser att bredband är en viktig förutsättning för tillgänglighet och god tillväxt. Med den här utbyggnadstakten kommer vi att nå våra mål två år tidigare och med kraftfullare bredband än de nationella målen, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

När Länsstyrelsens bidragspengar i länet delades ut var Floda fiber ensamma om att få projektstöd av de sex byalag i kommunen som ansökte. Katrineholms kommun gick därför ut med en upphandling för att fortsätta med bredbandssatsningen på landsbygden. Det bästa anbudet lämnades av Utsikt Bredband AB som idag startade arbetet med att gräva för stamnäten – motorvägarna av fibernätet.

– Vi är nu igång med utbyggnaden av fibernätet på landsbygden, förberedelserna pågår för fullt och vi har även startat med grävning i några områden. I slutet på mars skickade vi ut erbjudandet om anslutning och nu hoppas vi att många tar chansen och beställer framtidssäker bredbandsuppkoppling, säger Jörgen Svärdh, vd Utsikt Bredband.

Bild: Nu börjar fiberns motorväg att grävas ner i Julita. Medverkande f.v. lokaltidningen, Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande, Michael Fransson bredbandssamordnare, entreprenör och Pawel Hoffmann projektledare Utsikt.
Foto: Geza Simon 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 700 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med den här utbyggnadstakten kommer vi att nå våra mål två år tidigare och med kraftfullare bredband än de nationella målen
Göran Dahlström