Heltidsjobben ökat näst mest i Katrineholm

Report this content

Katrineholm är på andra plats av landets alla kommuner gällande ökning av antal heltidsarbetande. En ökning på över 9 % från 2016 till 2018. Det är ett resultat av en målmedveten satsning från den politiska majoriteten, som hade sin begynnelse i reformen Heltid som norm 2016.

Den 17 mars 2016 presenterade den politiska majoriteten S och M, en ny reform med syfte att erbjuda samtliga anställda vid Katrineholms kommun en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad. Dels för att trygga framtida rekryteringar men också ur ett jämställdhetsperspektiv. Sedan 1 juli 2018 erbjuds samtliga anställda vid Katrineholms kommun en heltidstjänst. Idag kan man se att heltidsjobben i kommunen ökat från 63 % till nästan 73 %, vilket är den näst högsta ökningen bland alla Sveriges kommuner.

 – Att kunna erbjuda en heltidsanställning är en framtidsfråga. Skolan, vården och omsorgen i Sverige behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. Det är också en jämställdhetsfråga. Statistik visar att det oftast är kvinnor som ofrivilligt är deltidsanställda vilket gör detta i allra högsta grad till en jämställdhetsfråga. Vi tror också att vi ökar attraktionskraften hos Katrineholms kommun som arbetsgivare, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Fakta om Heltid som norm i Katrineholms kommun.

  • Reformen Heltid som norm presenterades för kommunstyrelsen den i mars och i kommunfullmäktige i april 2016.
  • Från och med 1 januari 2017 kommer nyrekryteringar, samt visstidsanställningar längre än tre månader vid Katrineholms kommun anställas på heltid
  • Reformen utökas från och med 1 juli 2018 med att erbjuda samtliga anställda vid Katrineholms kommun en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad.

Källa: www.kolada.se

Bild: Studenter på byggprogammet vid Duveholmsgymnasiet i Katrineholm. Kanske framtida heltidsanställda vid Katrineholms kommun? Foto: Hanna Maxstad

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 700 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

 Att kunna erbjuda en heltidsanställning är en framtidsfråga.
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.