Logistikcentrum får ny ledning

Satsningen på Katrineholms Logistikcentrum fortsätter. Nu med ny organisationsstruktur och med Dot Gade Kulovuori som affärsutvecklare.

Katrineholm Logistikcentrums nya affärsutvecklare Dot Gade Kulovuori har gedigen bakgrund i att utveckla affärsrörelser. Hon har satt Skavsta på världskartan då hon var verksam som VD för Skavsta flygplats under åren 2001 – 2014.

 – Katrineholms Logistikcentrum har under Anders Thörnströms ledning gjort en otrolig resa från 2008 fram till idag. Jag ser det som en fantastisk gåva till Katrineholm att kommunen och flera företag, bland annat Catena vågat satsa som de gjort på Logistikcentrum. Det ska bli spännande att få vara med och utveckla området ytterligare, säger Dot Gade Kulovuori.

Dot Gade Kulovuori kommer att börja sitt uppdrag den 1 januari 2016. Tiden fram tills dess kommer hon att tillbringa med att sätta sig in i verksamheten, tillsammans med Anders Thörnström.

Katrineholms Logistikcentrum finns organisatoriskt inom kommunen. Dot Gade Kulovuori kommer att rapportera direkt till en styrgrupp bestående av Sari Eriksson kommunchef, Lars Hågbrandt chef Samhällsbyggnadsförvaltningen samt några av aktörerna vid Logistikcentrum.

 – När jag satt mig in i verksamheten är det dags att ta fram Verksamhetsplan och en affärsplan. Därefter tar fotarbetet vid. Då ska vi visa upp för Sverige och Europa vad vi kan erbjuda och bearbeta aktörerna på marknaden.

Förslaget på ny organisationsstruktur av Katrineholms Logistikcentrum kommer att tas upp för beslut vid nästa kommunstyrelse onsdag den 28 oktober.

FOTO: Geza Simon

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 300 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det ska bli spännande att få vara med och utveckla området ytterligare,
Dot Gade Kulovuori