Välskött ekonomi i Katrineholm

Report this content

Tydlig kurs och god hushållning sätter sin prägel på Katrineholms kommuns årsredovisning för 2017.  Bokslutet visar ett plusresultat på 32,8 miljoner kronor. Detta är trettonde året i rad som Katrineholms kommun visar positiva siffror.

2017 har på flera sätt varit ett unikt år. Tillväxten i Katrineholm har fortsatt och årets befolkningstillväxt var den största i modern tid. Arbetet för fler bostäder lade in en ännu högre växel. Sju detaljplaner gör det möjligt att bygga 280 bostäder. Till på köpet startades sex nya planuppdrag som ger ytterligare 550 bostäder.

- För fyra år sedan skrev vi i majoriteten (S och M) en kommunplan. Där pekade vi i ut en tydlig riktning för mandatperioden. Kommunens förvaltningar har hållit kursen och kryddat den med god hushållning. Det har gett Katrineholm en välskött och bra kommunal ekonomi, som ger oss en trygg grund att stå på och goda förutsättningar inför kommande års utmaningar, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Katrineholms kommun redovisar ett positivt bokslut för trettonde året i rad. Följande nyckeltal visar på kommunens goda förutsättningar:

  •  Årets resultat uppgick till 32,8 mnkr (1,6 procent av skatteintäkter samt utjämning), en förbättring jämfört delårsrapport och högre än det budgeterade resultatet
  •  Ökande skatteintäkter
  •  För 2017 uppgick avskrivningarnas andel av driftskostnaderna till 3,2 procent, för den senaste treårsperioden till 2,8 procent
  •  Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, har stärkts
  •  Skuldsättningsgraden har minskat
  •  Den totala ansvarsförbindelsen (pensioner) fortsätter minska
  •  För att dämpa kostnadsutvecklingen på sikt har en pensionsavsättning om 11 mnkr gjorts
  •  Reserver finns avsatta för framtida behov
  •  Kommunen har inga långsiktiga skulder

Årsredovisningen ska presenteras för Kommunstyrelsen den 28:e mars och i Kommunfullmäktige den 16 april.

Bild: Bara glada miner när Katrineholms kommun presenterade bokslutet för 2017. Ewa Flood redovisningschef, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande,, Susanne Sandlund ekonomi och personalchef samt Anna Marnell verksamhetskontroller. Foto: Geza Simon 

Bifogade filer: Sammanfattning/presentation årsredovisning och Årsredovisning 2017.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 100 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Kommunens förvaltningar har hållit kursen och kryddat den med god hushållning. Det har gett Katrineholm en välskött och bra kommunal ekonomi.
Göran Dahlström