Jättesatsning på äldreboende i Katrineholm

Ett nytt äldreboende med 96 lägenheter på vardera 37 kvadratmeter ska stå färdig 2019. Det nya boendet ska byggas i anslutning till Strandgården. 

Kommunstyrelsen kommer att ge Katrineholm Fastighet AB, KFAB uppdraget att projektera, upphandla och bygga nytt äldreboende. Prislappen är satt till drygt en kvarts miljard kronor.  Byggnationen ska vara färdigställd under år 2019.

 – Detaljplanen antas troligen under första kvartalet 2017, sen är det fritt fram att bygga. Det nya äldreboendet kommer att generera ungefär åttio nya arbetstillfällen, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Byggplanerna ska upp till beslut vid kommunstyrelsens nästa möte den 28 september.

4 korta fakta om jättesatsningen

  • 96 lägenheter á 37 kvadratmete
  • Totalt 9 043 kvadratmeter
  • Klart under år 2019
  • Cirka 80 nya arbetstillfällen
Bild: Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Göran Dahlström (S) kommunstyrlsens ordförande, Ulrica Truedsson (S) vård och omsorgsnämndens ordförande och Päivi Kabran chef vård och omsorgsnämnden presenterade idag storsatsningen på äldreboende i Katrineholm. Foto: Geza Simon

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 500 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det nya äldreboendet kommer att generera ungefär åttio nya arbetstillfällen.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande