Nytt studiestöd ska motivera till studier

Från hösten 2017 finns ett nytt studiestöd som kallas studiestartsstöd. Stödet beslutades av riksdagen i maj och syftar till att få arbetslösa med kort utbildning och stort utbildningsbehov att börja studera. Målet är att stärka denna grupps möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Riktlinjerna för Viadidakts arbete med studiestartsstöd beslutades av Viadidaktnämnden den 21 augusti.

– Studiestartsstödet är en bra möjlighet för arbetslösa som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning att komma igång med studier, säger Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson (S). Hon fortsätter:

– Vi ser att utbildning har en avgörande betydelse för möjligheterna att få ett jobb. Förhoppningsvis kan vi få dem som annars inte hade valt att studera, att börja läsa med hjälp av stödet.

Kriterier för sökande

För att tillhöra målgruppen för stödet ska ett antal villkor vara uppfyllda. Personen ska bland annat:

  • ha kort tidigare utbildning
  • ha stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden
  • vara 25–56 år
  • vara arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • inte ha haft studiestöd under de senaste tre åren

Studiestartsstödet är ett rent bidrag utan inslag av lån. Stödet är på drygt 8 500 kronor för fyra veckors heltidsstudier och betalas som längst ut under 50 veckor. Möjlighet finns också att läsa på deltid.

Viadidakt och Arbetsförmedlingen samverkar kring stödet

Viadidakt kommer i samarbete med Arbetsförmedlingen arbeta för att nå personer som kan vara aktuella för stödet och motivera dem att börja studera. Det är Viadidakt som i första hand bedömer om den sökande tillhör målgruppen för studiestartsstödet. I de fall det är aktuellt görs sedan själva ansökan genom Viadidakt. Därefter är det Centrala studiestödsnämnden (CSN) som fattar det slutliga beslutet och betalar ut stödet.

För mer information kontakta:

Peter Strömberg 
Biträdande rektor 
Viadidakt
Tele: 073-088 82 81
E-post: peter.stromberg@viadidakt.se 

Viadidakt – Lärande, stöd och utveckling i Katrineholm och Vingåker

Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

www.viadidakt.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera

Citat

Studiestartstödet är en bra möjlighet för arbetslösa som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning att komma igång med studier.
Gunilla Magnusson, Viadidaktnämndens ordförande (S)