Amazon utökar satsningen i Katrineholm

Report this content

Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande inledde pressträffen:
Så här i juletid kommer vi med en riktig smällkaramell till kommunen och dess invånare; idag förvärvar Amazon Data Services Sweden AB ytterligare 210 000 kvadratmeter mark av Katrineholms kommun. Tillsammans med den tidigare marken, där det idag finns ett datacenter, förfogar nu Amazon mark motsvarande 40 fotbollsplaner i Katrineholm. 

Idag tecknades ett nytt avtal mellan Katrineholms kommun och Amazon Data Services Sweden AB gällande markområde. Markområdet som avtalet avser är på cirka 210 000 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 52,5 miljoner kronor. Genom förvärvet av markområdet ges AWS förutsättningar för att på området etablera flera datacenter.

– Amazon Data Services Sweden AB är en fantastisk injektion för Katrineholm och vårt näringsliv, både på kort och på lång sikt. Jag är glad att Katrineholm har de kvalitéer och infrastrukturella förutsättningar som behövts för att attrahera ett världsföretag. Det ger nya arbetstillfällen och invånare. Nya affärsmöjligheter för befintliga och nytillkommande företag. AWS etablering sätter Katrineholm på kartan på ett sätt som kommer få positiv betydelse för vår fortsatta tillväxt, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.  

Amazon i Katrineholm
Amazon Web Services AWS, senare namnändrat till Amazon Data Services Sweden, beslutade i april 2017 att etablera ett datacenter i Katrineholm. Då förvärvade AWS fastigheten Sothönan 21, på 77 000 kvadratmeter. Etableringen var inledningen på en strategisk satsning för att utveckla och tillhandahålla s.k. molntjänster på den svenska och nordiska marknaden. Den 18 december 2018 utökades markinnehavet i Katrineholm med ytterligare 210 000 kvadratmeter, från fastigheten Sandbäcken 3:1. Amazon har nu mark i Katrineholm på totalt 287 000 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 40 fotbollsplaner.

Bild: Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande och Stefan Toll näringslivschef, levererade en smällkaramell till media under dagens presskonferens;  idag förvärvar Amazon Data Services Sweden AB ytterligare 210 000 kvadratmeter mark av Katrineholms kommun. Tillsammans med den tidigare marken, där det idag finns en serverhall, förfogar nu Amazon mark motsvarande 40 fotbollsplaner i Katrineholm.  Foto: Geza Simon

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 500 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Så här i juletid kommer vi med en riktig smällkaramell till kommunen och dess invånare; idag förvärvar Amazon Data Services Sweden AB ytterligare 210 000 kvadratmeter mark av Katrineholms kommun. Tillsammans med den tidigare marken, där det idag finns en serverhall, förfogar nu Amazon mark motsvarande 40 fotbollsplaner i Katrineholm.
Göran Dahlström