Katrineholm HBTQ certifieras

Report this content

Åtta av Katrineholms kommuns verksamheter fick idag sitt HBTQ certifikat. Kommunens utbildningsinsats i HBTQ är unik i Sverige - ingen annan kommun i landet har gjort en så stor satsning i att utbilda alla sina anställda inom området.  

För att höja kunskapsnivån bland anställda i Katrineholms kommun pågår just nu ett treårigt vidareutbildningsprojekt i HBTQ för samtliga anställda (2015-2017). Alla kommunens anställda, det vill säga 3000 personer, utbildas i olika grader - från en föreläsning till en 20-timmars utbildning med certifiering.  

Syftet med HBTQ certifieringen är att säkerställa en god arbetsmiljö samt ett professionellt bemötande och därmed uppnå en högre kvalitet på verksamheterna för alla medborgare.  

 – Det handlar om mänskliga rättigheter. Alla medborgare, inte bara vissa, ska känna sig inkluderade i sin kontakt med kommunens verksamheter, säger Sari Eriksson kommunchef i Katrineholm.

Arbetet med utbildningsinsatsen började 2015 då kommunen startade en utredning över HBTQ-personers situation i Katrineholm. Utredningen visade att behovet var stort inom en mängd områden. Därför beslutades att alla anställda skulle utbildas i någon grad; från en föreläsning till en 20-timmars utbildning med certifiering. De som arbetar närmast barn och unga skulle certifieras. 

Bild: Åtta verksamheter inom Katrineholms kommun fick idag sitt HBTQ certifikat.
Bild: Sari Eriksson kommunchef, Jenny Skarstedt verksamhetschef kultur och turismförvaltningen och Ida Ali Lindqvist utbildningsutvecklare RFSL.
Foto: Geza Simon 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 700 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Det handlar om mänskliga rättigheter. Alla medborgare, inte bara vissa, ska känna sig inkluderade i sin kontakt med kommunens verksamheter
Sari Eriksson kommunchef Katrineholm