Bristande kontroll på narkotikaklassat läkemedel anmäls enligt lex Maria

Vård och omsorg i Katrineholm anmäler enligt lex Maria bristande kontroll på narkotikaklassat läkemedel. 

Patienten ordineras lugnande narkotikaklassat läkemedel mot oro och ångest, att ta vid behov. I stället för att ta läkemedlet vid behov blir maximal dos ordinerat som stående läkemedelsdos. Dessutom erhåller patienten även mer doser av läkemedlet att hantera själv. Detta trots att patienten har överlämnat ansvar till hälso- och sjukvården att hantera läkemedel från ordination till intag.

I patientjournalen saknas dokumentation och beskrivning av patientens problem med oro och ångest, även dokumenterad vårdplan saknas för bedömning, åtgärd och uppföljning av ordinerad läkemedelsbehandling samt när behovsläkemedlet ska ges utifrån patientens problem med oro/ångest.

För mer information kontakta:
Eva Gyllhamn medicinskt ansvarig sjuksköterska, telefon 0150- 568 17

Fakta om Lex Maria
Lex Maria är till för att skydda dem som kommunen har vård- och omsorgsansvar för.Det primära syftet med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att därigenom förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Den drabbade patienten (eller dennes närstående) ska genom utredningen så långt möjligt få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Som ett led i arbetet för ökad patientsäkerhet informerar Katrineholms kommun öppet om de anmälningar som görs enligt Lex Maria. Att öppet diskutera avvikelser i vården ger ökade möjligheter att vid behov förändra rutiner som minskar risken för upprepning.

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 700 invånare.

www.katrineholm.se

Prenumerera