Fler katrineholmare

Report this content

Befolkningsstatistiken för första halvåret 2019 från Statistiska centralbyrån SCB, visar att vi blir fler katrineholmare.  Befolkningen har ökat med 149 personer andra kvartalet och med 209 sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 34 759 invånare i Katrineholms kommun.

– Resultatet känns bra eftersom statistiken visar födelseöverskott och att inflyttningen är fortsatt hög. Katrineholm håller rätt tempo i befolkningsökningen för att nå målet 40 000 invånare till 2030. Det finns ett starkt driv inom väldigt många områden i vår kommun. Näringslivet växer och breddas, bostäder byggs och fler flyttar hit. Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar vi förutsättningar för tillväxt och livskvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har befolkningen stadigt ökat.

Mer information
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns översiktsplan som sträcker sig fram till 2030, är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning årsvis:
2011: 32 409
2012: 32 549
2013: 32 930
2014: 33 268
2015: 33 462
2016: 33 722
2017: 34 133
2018: 34 550

Foto: Camilla Lindström

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 700 invånare.

www.katrineholm.se

Media

Media

Citat

Det finns ett starkt driv inom väldigt många områden i vår kommun. Näringslivet växer och breddas, bostäder byggs och fler flyttar hit.
Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande