Katrineholm fortsätter klättra i miljöranking

Årets miljöranking för 2016 är här och Katrineholms kommun landar på en fantastisk 24:e plats - en indikation på att miljöarbetet inom kommunen är på rätt spår.

 Årets resultat är väldigt positivt och den klättring vi gör, från plats 60 till 24, visar att målmedvetet arbete lönar sig. Vi är stolta över vårt miljöarbete i Katrineholms kommun och resultatet stimulerar samtidigt vår vilja till att bli ännu bättre, säger Martin Edgélius ordförande i bygg- och miljönämnden.

Förra året (2015) hamnade Katrineholms kommun på plats 60 och gjorde ett positivt lyft på totalt 88 platser (från plats 148). I år klättrar Katrineholm 36 platser.

Det här gör Katrineholm

Miljö- och hållbarhetsfrågor har länge varit viktiga i Katrineholms kommun, och under de senaste åren har frågorna fått ett tydligare genomslag i verksamheten. För första gången ingår numera frågorna på ett tydligt sätt i kommunplanen för mandatperioden 2015-2018. Frågorna har fått större dignitet eftersom kommunplanen klargör på ett konkret sätt vilka mål kommunen förväntas nå.  
Läs mer om rankingen här: http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/katrineholm

Mer information, kontakta:
Martin Edgélius telefon: 070 - 753 63 77 

Foto: Hanna Maxstad

Om rankingen
För åttonde året i rad genomför Miljöaktuellt en kommunranking. Resultatet baseras på Miljöaktuellts egen enkät som kommunerna besvarat och åtta andra källor (Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Avfall Sveriges miljöindex, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Energimyndighetens statistik över installerad vindkraftseffekt samt Kolada – kommunernas och landstingens gemensamma databas).

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 300 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Resultatet stimulerar till vår vilja till att bli ännu bättre.
Martin Edgélius