Fler katrineholmare

Det första halvåret 2018 har befolkningen i Katrineholm ökat med 116 personer. Totalt bor nu 34 249 personer i kommunen.

Idag kom befolkningsstatistiken för första halvåret 2018 från SCB. Katrineholm har ökat med 116 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 34 249 invånare i Katrineholms kommun.

– Näringslivet i Katrineholm växer. Företag och andra arbetsgivare både expanderar och etablerar sig i vår kommun. Detta bidrar starkt till att befolkningen i Katrineholm ökar. Arbetslösheten minskar, inte minst bland ungdomar. Det är viktigt. Kommunen ska fortsätta arbetet med att erbjuda en bra digital infrastruktur. Katrineholm ska vara en modern och attraktiv kommun att bo och verka i, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Fakta:
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. 

Katrineholms befolkningsökning årsvis:
2017: 34 133
2016: 33 722
2015: 33 462
2014: 33 268
2013: 32 930
2012: 32 549
2011: 32 409

Foto: Hanna Maxstad

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 200 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera

Media

Media