Katrineholm mot nya höjder

Katrineholm kommuns invånarantal når nya höjder i SCB:s novemberräkning, vi är nu 34 073 personer. Det är en ökning på 462 personer jämfört med 1 november i fjol. Novemberräkningen är den befolkningsstatistik som ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag. 

Idag presenterade SCB sin novemberräkning av befolkningsstatistiken. Denna summering av Sveriges befolkning ligger till grund för landets kommuners skatteintäkter och statsbidrag. I Katrineholms kommun bor nu 34 073 personer. Vilket är en ökning med 462 personer jämfört med novemberräkningen 2016. Detta innebär att kommunens budgeterade resultat för 2018 på 21.5 miljoner kronor ökar till cirka 25 miljoner.

– Resultatet berättar för oss att bostadsbyggande och företagsetableringar tillsammans är de absolut betydelsefullaste beståndsdelarna i att utveckla vår kommun.  Vår närhet till tillväxtmotorn Stockholm gör att fler och fler företag fått upp ögonen för vårt läge. Vi bygger nya bostäder, satsar på våra idrottsanläggningar, skolor och äldreomsorg. Vår attraktionskraft har stärkts betydligt de senaste åren. Jag känner en stor tillförsikt inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).
 

Fakta om befolkningsstatistiken
Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

I Sverige bor nu 10 103 843 invånare (antal personer oktober 2017)

Källa: www.scb.se

FOTO: Hanna Maxstad

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 100 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera

Media

Media