Katrineholmarna är fler än någonsin

I dag har befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB kommit.  – Det är All time high. Nu bor 33 432 personer i Katrineholms kommun, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande. 

Katrineholm är nu befolkningsmässigt större än någonsin. Idag den 17 augusti kom befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB. Katrineholms kommun har nu 33 432 invånare i kommunen. Den tidigare toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

– Det känns fantastiskt bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun och att vi kan säkra och utveckla välfärden i Katrineholms kommun. Befolkningsstatistik ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag därför är det bra vi blir fler och fler. Siffrorna ligger helt i linje med det vi räknat med för att nå vårt framtida befolkningsmål, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Fakta:
I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

FOTO: Hanna Maxstad

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 300 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är All time high!
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande