Katrineholms årsredovisning 2020

Report this content

För sextonde året i rad redovisar Katrineholm plusresultat. Det ekonomiska resultatet har aldrig varit bättre, 90 miljoner kronor. Katrineholms årsredovisning för 2020 är stolt, flexibel och kraftfull. Men det har varit ett exceptionellt år.

 

Katrineholms årsredovisning för 2020 redovisar för sextonde året i rad plusresultat. Inte mindre än 90 miljoner kronor.

 - Det är ett exceptionellt år vi nu lagt bakom oss. Pandemin har påverkat oss alla och kommer få långvariga konsekvenser. Många har förlorat nära och kära. När vi summerar kommunens ekonomiska resultat kan vi konstatera att det aldrig någonsin varit bättre – och sannolikt aldrig kommer bli lika bra igen. Så ser det ut i många kommuner och förklaringen är enkel. Statens strösslande med stödmiljarder har överkompenserat kommunerna samt att vi hade ett bra ekonomiskt utgångsläge inför 2020 och att verksamheterna under hela året har fortsatt jobba för att hålla budget, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

I pandemins skugga finns dock många glädjeämnen.  

 - Katrineholms kommun tagit stora kliv när det gäller digitalisering och IT-utveckling i hela organisationen. Bostadsbyggandet har fortsatt i ett högt tempo som både är en förutsättning för tillväxt och skapar många arbetstillfällen. Under året har också byggandet av de nya skolorna startats. Det nya äldreboendet Dufvegården och den nya isarenan har färdigställts, liksom parkeringshuset vid järnvägsstationen, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

 - Plusresultatet sticker ut rejält i år. Något annat som sticker ut ännu mer är personalens fantastiska jobb under 2020. I Katrineholm blev vi tidigt hårt ansatta av pandemin. Allra mest har personal inom vård och omsorg och i skolan påverkats, men ingen verksamhet har varit oberörd och det är med stolthet som vi sett hur flexibelt och kraftfullt organisationen har svarat upp mot påfrestningarna. Samarbetet har stärkts både internt och externt, avslutar Göran Dahlström.

Bild: Christer Sundqvist, Susanne Sandlund HR chef och Göran Dahlström presenterar ett exceptionellt bokslut för 2020. Foto: Geza Simon

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 700 invånare.

www.katrineholm.se