Medvind för företagsklimatet i Katrineholm

Katrineholm har åter fått vind i seglet efter förra årets tillfälliga formsvacka. Det visar det sammanfattande betyget i Svenskt Näringslivs nya enkät, där Katrineholm blir länets tredje kommun.

Efter fjolårets svaga nedgång i betygen för Katrineholm, ser vi att det i år sker en uppgång i Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet. Totalt sett har Katrineholm ett fortsatt bra betyg och ligger klart över rikssnittet. Det totala betyget hamnar på 3,9 en liten ökning från fjolårets 3.8.

 – Trenden pekar återigen uppåt vilket är jättebra. Vi har en stadig position högt över rikssnittet. Företagen har med all rätt, höga förväntningar på Katrineholms kommuns myndighetsutövande och service. Tidigare framgångar måste bevisas om igen vilket är en påminnelse om att vi inte får tappa fokus, säger Stefan Toll näringslivschef i Katrineholm

– Vi kommer jobba intensivt och målinriktat för att ytterligare stärka Katrineholms attraktionskraft. Vi ska locka folk att vilja bo och jobba i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder, starta företag och flytta företag till Katrineholm. Vår kommun ska vara en plats där alla ges möjligheter att växa och bidra till vår gemensamma utveckling, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Företagsklimatet i länet (förra årets betyg i parantes)

  1. Trosa 4.1 (4.2)
  2. Gnesta 4.0 (3.7)
  3. Katrineholm 3.9 (3.8)
  4. Strängnäs 3.5 (3.3)
  5. Flen 3.5 (3.2)
  6. Oxelösund 3.4 (3.4)
  7. Eskilstuna 3.4 (3.3)
  8. Vingåker 3.3 (3.5)
  9. Nyköping 3.1 (3.2)

Mer information:
Stefan Toll näringslivschef, 070 - 588 77 94
Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande, 070 - 665 28 22

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

www.katrineholm.se

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera

Media

Media