PRESSINBJUDAN: Medborgarna tycker till om vård och omsorg

Välkommen på medborgardialoger om psykisk hälsa inom vård och omsorg. Vid två tillfällen diskuterar medborgarna kommunens vård och omsorg med politiker i vård- och omsorgsnämnden. Temat är psykisk hälsa inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar. 

Resultatet kommer att vara ett av underlagen till vård- och omsorgsnämndens fortsatta arbete med att driva och utveckla kommunens vård och omsorg..

Program

Psykisk hälsa bland äldre 

Tisdagen den 26 april, kl. 18-20

Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm

Marit Grönberg Eskel från SKL berättar om äldres psykiska hälsa.

Dialogen och diskussionerna sker i mindre grupper tillsammans med politikerna i vård- och omsorgsnämnden.  


Psykisk hälsa bland personer med funktionsnedsättning

Torsdagen den 28 april, kl. 18-20

Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm

Öie Umb-Carlsson, från FoU Sörmland och forskare på Uppsala Universitet, berättar om psykiska hälsa bland personer med funktionsnedsättning. Dialogen och diskussionerna sker i mindre grupper tillsammans med politikerna i vård- och omsorgsnämnden. 

Välkommen


För mer information kontakta:

Ulrica Truedsson
0150-571 66

Jessica Svärd,
jessica.svard@katrineholm.se,
0150-57091

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 300 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Prenumerera