Projekt Bron ska stötta distanselever att nå sina mål

Report this content

Ett team av coacher, pedagoger och en IT-samordnare – det är förutsättningarna för Viadidakts nya projekt Bron. Projektet ska hjälpa elever som läser på distans att nå sina studiemål.

Projektet är i startgroparna och den 16 mars förväntar projektledaren Åsa Ersson att teamet ska börja ta emot elever som vill ha hjälp. Bron riktar sig till personer över 20 år som studerar på distans - från grundnivå till gymnasiet och högre studier.

- Vi erbjuder all form av stöttning i elevernas studier oavsett vilken nivå de läser på. Det som är unikt med Bron är att vi inte bara hjälper elever med det pedagogiska. Vi hjälper även med frågor som ligger runtom studierna och kan ligga till grund för att man har svårt att studera, förklarar Åsa Ersson.
 

Stöd på plats och digitalt
Teamet bakom Bron kommer träffa elever både på plats och digitalt. Stödet kommer att ges både under dagtid, kvällstid och helger.

- Vi tror att det är viktigt att vara flexibla och därför kommer man kunna välja att träffa oss digitalt eller på plats på Viadidakt. Just nu finns vi bara digitalt på grund av corona, säger Åsa.

Projektet pågår året ut och finansieras med statsbidrag.

 

Kontakt:

Åsa Ersson projektledare
 Telefon:  0150-574 91
E-post: asa.ersson@viadidakt.se

Bild: Hanna Maxstad

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 700 invånare.

www.katrineholm.se

Media

Media