VVS- och fastighetsprogrammet byter lokaler inför läsåret 2019/2020

Inför höstterminen 2019 byter cirka 50 elever och 3 lärare på VVS- och fastighetsprogrammet lokaler från Lindengymnasiets lokaler i Röda huset till Katrineholms Tekniska College (KTC).

– Flytten innebär nya möjligheter för samarbete mellan våra gymnasieprogram. Det finns nya spännande möjligheter till samarbete mellan VVS- och fastighetsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och El- och Energiprogrammet som idag finns på KTC, säger Mikael Örning rektor på Katrineholms Tekniska College.

Bakgrunden till att VVS- och fastighetsprogrammet behöver byta lokaler är att antalet elever i grundskolan fortsätter att öka. Lokalerna i Röda huset kommer att anpassas och från och med höstterminen användas av Järvenskolorna.

– En förändring innebär alltid känslor för de som berörs. Samtidigt ligger det här i linje med att bildningsförvaltningen på sikt vill samla Katrineholms gymnasieutbildningar på ett och samma ställe, säger verksamhetschef Ola Stenliden.

Nu när beslutet är fattat kommer det att göras konsekvensanalyser tillsammans med och personal på Lindengymnasiet och Katrineholms Tekniska College. Det är en stor förändring som ska genomföras till augusti.

Kontakt för mer information:
Erik Öberg, rektor Lindengymnasiet, 0150-577 52, erik.oberg@katrineholm.se
Mikael Örning, rektor Katrineholms Tekniska College, 0150-573 54, mikael.orning@katrineholm.se

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera