Easydes - tillfällig ändring av korken

Under våren kommer Easydes 500 ml flaskorna som tillverkas från och med februari 2019 tillfälligt att förses med flipkork i stället för den vanliga vippkorken.

Orsaken är att vi har upptäckt en kvalitetsavvikelse i det parti vippkorkar som vi köpte senast. Det finns risk för läckage i korkarna och partiet godkändes inte för användning. Eftersom korkarna inte är tillräckligt täta i locket, kan de läcka under transport.

Vi börjar använda vippkorkar igen när orsaken till kvalitetsavvikelsen har åtgärdats och tillverkaren av förpackningsmaterialet kan leverera vippkorkar som uppfyller våra kvalitetskriterier. Ändringen är tillfällig, men tyvärr är orsaken ännu inte utredd.

Vi hoppas att den tillfälliga ändringen inte orsakar några olägenheter för er verksamhet. Säkerheten och riskbedömningen i anslutning till medicinsk utrustning är uppbyggd kring flera faktorer. Fungerande förpackningar är en del av helheten.

Med samarbetshälsningar,

Päivi Godden

Affärsutvecklingschef

Kiilto

Taggar:

Om oss

Kiilto är ett familjeägt företag från Finland etablerat 1919 med en uttalad vision fram till 2080. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska lösningar inom fyra affärsområden: byggande, industriell limning, professionell hygien och konsumentverksamhet. De viktigaste principerna för vår verksamhet är miljöledarskap, närhet och engagemang för framtiden. Vi verkar i 11 länder och har cirka 1 000 anställda. 2020 uppgick gruppens nettoförsäljning till 294 miljoner euro. Vi har varumärkena Kiilto Pro och DAX i Sverige.

Prenumerera

Media

Media