KlaraBo hyr ut 500 kvm anpassat för förskoleverksamhet i Trelleborg

Report this content

KlaraBo har tecknat ett femårigt hyresavtal omfattande 500 kvm anpassat för förskoleverksamhet med Renässans Akademin på Syster Jennys väg 8 i Trelleborg. Hyresvärdet uppgår årligen till 0,8 Mkr och avtalet löper från den 1 augusti 2023.

Pressmeddelande     Malmö den 29 juni 2023

Lokalen har tidigare förhyrts av Trelleborgs kommun för samma ändamål.

"Vi är glada att kunna välkomna en ny aktör till Trelleborg i och med Renässans Akademins etablering av förskola här på Fagerängen. Detta visar att det finns ett fortsatt behov av samhällsnära service i våra bostadsområden och att det finns en stor efterfrågan från privata aktörer i segmentet” säger Evert Rydell, områdeschef Syd på KlaraBo.

 

För mer information:
Evert Rydell, områdeschef, KlaraBo
evert.rydell@klarabo.se
0790 98 25 56

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


 

Prenumerera

Dokument & länkar