Skapar 16 nya vindslägenheter i Tågaborg i Helsingborg

KlaraBo har fattat beslut om att bygga 16 nya vindslägenheter i sitt bostadsbestånd i Tågaborg i Helsingborg. Byggprojektet innebär att antalet hyreslägenheter i beståndet ökar med drygt 20 procent till drygt 90 lägenheter totalt.

”Byggprojektet är ett bevis på den potential till värdeskapande åtgärder som finns i vårt befintliga bestånd men också på den entreprenörsanda som finns i bolaget. Att den här typen av värdeskapande möjligheter finns är en av de variabler som vägs in när vi identifierar nya potentiella förvärvsmöjligheter”, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

Arbetet kommer att inledas under första kvartalet 2022.

Tågaborg är ett populärt bostadsområde med 75 hyreslägenheter i bästa läge i Helsingborg. Bostadsområdet förvärvades av KlaraBo 2020.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
andreas.morfiadakis@klarabo.se
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.