Beslut om tilldelning i riktad nyemission av aktier

Report this content

Styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (”Klaria” eller ”Bolaget”) beslutade, som tidigare kommunicerats, den 16 juli 2020 att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2020, genomföra en riktad nyemission av aktier till ett femtontal utvalda svenska och internationella investerare. Under teckningsperioden tecknades samtliga aktier i enlighet med emissionsbeslutet och styrelsen i Klaria har idag beslutat om tilldelning av totalt 3 800 000 aktier till tecknarna, i enlighet med styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier från den 16 juli 2020.

För mer information om den riktade emissionen hänvisas till Bolagets offentliggjorda pressmeddelande den 17 juli 2020.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar