Dela

Kontakt

 • Scott Boyer

  VD


  073 64 62
  073 071 64 62
 • Klaria Pharma Holding AB
  Virdings Alle 2 754 50 Uppsala
  +46 (0)8 446 42 99
 • Citat

  Idag lever alltför många patienter med smärta utan fullgod smärtlindring. De får inte tillräcklig smärtlindring av vanliga smärtläkemedel som paracetamol och vill inte heller använda opioider. Det finns ett behov som inte är mött. Här kan läkemedel med cannabinoider fylla en viktig roll. Klaria har därför för avsikt att utveckla väldefinierade smärtläkemedel med cannabinoider som kan ge dessa patienter ett överlägset behandlingsalternativ.
  Dr. Scott Boyer, vd i Klaria
  Eftersom FDA nyligen godkänt produkten Epidiolex, en munspray med cannabinoider för behandling av epilepsianfall, ser vi en tydlig affärsmöjlighet i att utveckla buckala filmer som innehåller cannabinoider. Precis som alla Klarias produkter kommer även dessa läkemedel vara överlägset enkla att hantera och ge en snabb och pålitlig smärtlindrande effekt.
  Dr. Scott Boyer, vd i Klaria
  Medlemskap i MTEC är en milstolpe i Klaria´s vision att bistå med snabbverkande smärtläkemedel till så många patienter som möjligt.
  Scott Boyer
  Vi tror att Klaria´s kompakta och robusta buckala filmteknologi är mycket fördelaktig för akut medicinering i strids-situationer och har potential att ersätta injektioner och nässprayer, vilka är besvärliga att bära med sig i fält.
  Scott Boyer
  Genom medlemskapet i MTEC får Klaria direkt tillgång till beslutsfattare och även resurser för utvecklingen av våra nuvarande och framtida produkter inom akut medicinering.
  Scott Boyer
  Vi är mycket glada att påbörja ett samarbete med en utvecklingspartner som har så bred erfarenhet och stor kompetens inom området, och även kunskap om marknaden. Att öka tillgången av naloxon för patienter på ett globalt plan är många hälsovårdsmyndigheters mål, och vi tror att KL-00514 kan bidra till en bred tillgänglighet och relativt enkel användning till en mycket konkurrenskraftig kostnad.
  Dr. Scott Boyer, VD, Klaria.
  Samarbetet med utvecklingen av KL-00514, en produkt designad att specifikt adressera överdosering med opioider, är ytterligare ett konkret steg för att ta itu med en allvarlig folkhälsokris som Kanada står inför. Förskrivning av opioid-läkemedel är fortfarande en säker och effektiv behandlingsmöjlighet för patienter som anses lämpliga och sedan följs upp - men dessa läkemedel innebär risker. Det är vårt mål att bidra med tillgång till behandlingar som räddar liv och som stödjer de insatser som lagstiftare tillsammans med myndigheter på alla nivåer utför för att se till att behandling vid avsiktlig eller oavsiktlig överdosering med opioider är så lätt-tillgängliga som möjligt.
  Dr. Craig Landau, President och VD, Purdue Pharma (Canada)
  Att investera i läkemedelsutveckling som ger värde för patienter har alltid varit en integrerad del av Purdue Canadas bidrag till sjukvårdssystemet och patienter i Kanada. KL-00514 kommer, ifall den kliniska utvecklingen blir framgångsrik och produkten därefter också godkänns av myndigheten Health Canada, även ge fördelar till personer som olagligt använt läkemedel med en avsiktlig eller oavsiktlig överdosering.
  Dr. Craig Landau, President och VD, Purdue Pharma (Canada)
  Resultaten är glädjande och utgör ett viktigt steg i utvecklingen av vår teknologi till ett värdefullt alternativ till injektioner, nässprayer och tabletter.
  Dr. Scott Boyer, VD på Klaria
  Att ha tillgång till ett fullskaligt laboratorium är en förutsättning för att klara av de utmanande projekt vi har framför oss. Nu får vi utmärkta förutsättningar för att kunna utveckla alla produkter i vår pipeline.
  Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
  We are pleased to work with Klaria, one of the leading companies in this exciting field of drug delivery. Our strong expertise in developing and producing transdermal patches and oral films, combined with Klaria´s innovative drug delivery platform, makes this collaboration an excellent strategic fit for both organizations. LPS has already 4 approved products and this new collaboration agreement will help to accelerate innovative medicines reaching the market for the benefit of patients
  Bruno Loiseau, Managing Director, LPS.
  Vi på SP Process Development är väldigt glada att få samarbeta med Klaria AB! Samarbetet passar mycket bra in i våra kärnkompetensområden och vår vision att hjälpa till och driva innovation i Sverige. Klaria-projektet är mycket intressant och vi hoppas kunna hjälpa till att få bra produkter till marknaden
  Anna Minidis, tf sektionschef, SP Process Development
  Vårt första projekt KL-00119 har gått helt enligt plan, vilket inte alla nystartade företag har glädjen att erfara. Vi kommer att lära oss en hel del från de första studierna och den erfarenheten kommer att stödja utvecklingen av samtliga produkter inom Klaria
  Dr. Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB
  Vårt första projekt KL-00119 löper på som planerat och vi har därmed möjlighet att sätta fokus på projekt nr två, KL-00204. Recipharm har gjort ett utmärkt arbete med KL-00119 och vi vill därför gärna fortsätta samarbetet i kommande projekt. Jag är mycket nöjd med att vi har ett kontrakt på plats för KL-00204!
  Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB
  Det finns publicerade kliniska resultat som bevisar att migrän-patienter som har ett snabbt upptag av sumatriptan svarar bättre på behandlingen. Med Klarias transmukosala filmer, och KL-00119 i synnerhet, får patienterna möjlighet till ett snabbt, enkelt och mer pålitligt upptag av ett viktigt läkemedel. För patienter, anhöriga och sjukvården representerar KL-00119 ett framtidsläkemedel som lovar enklare behandling och en minskad samhälls-belastning av svåra sjukdomar som migrän
  Dr. Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB
  Ett godkänt patent i Mexiko fullbordar det patentskydd vi sökt för hela Nordamerika. Mexiko har därmed anslutit sig till bland annat Kanada och USA, ett par av länderna på den växande listan över områden där våra produkter kommer att ha fördel av patentskydd. I USA kommer patentet till och med gälla till 2029
  Dr Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB
  Vi har valt att börja med ett av de mest intressanta projekten i vår portfölj - KL-00119. Alla våra projekt har tre viktiga delmål och nu har KL-00119 klarat av det första – att säkerställa formuleringen. Nästa kritiska delmål är att utföra den kliniska studien och här kommer Recipharm och CTC vara viktiga samarbetspartners
  Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB
  Både Recipharm och CTC har stor efarenhet inom sina respektive områden och vi har fullt förtroende för att de kommer utföra sina delar i vårt projekt med hög kvalitet, till förväntade kostnader och enligt tidsplan
  Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB
  Ambitionen är att skapa världsledande produkter inom området akut smärta.
  Scott Boyer, VD för Klaria
  Utöver själva smärtlindringen vill vi även bidra till att ge tillbaka känslan av kontroll. För patienter som drabbas av återkommande anfall av svår och akut smärta är känslan av kontroll ofta lika viktig som själva smärtlindringen.
  Scott Boyer, VD för Klaria
  Genom att kombinera vår unika drug delivery-plattform med beprövade substanser kommer vi att kunna erbjuda ett läkemedel som gör det möjligt för patienter att slippa ta nässprayer, svälja tabletter eller injicera sig själva. Det är precis denna typ av lösningar patienter, läkare och myndigheter nu efterfrågar.
  Scott Boyer, VD för Klaria
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera