Klaria AB flyttar till nytt laboratorium i Uppsala

Klaria Pharma Holding AB meddelar att laboratorieverksamheten i Klaria AB flyttat till Uppsala Business Park. Formuleringsarbetet kommer därmed kunna utföras på ett än mer effektivt sätt.  

Klaria Pharma Holding AB har flera produkter i pipeline och för att kunna utveckla dessa på bästa sätt har formuleringsutvecklingen flyttat till ett laboratorium med kontor i Uppsala Business Park. Lokalen är anpassad för fullskaligt laboratoriearbete och därmed kommer formulerings-arbetet kunna utföras på ett än mer effektivt och säkert sätt än idag.

Ombyggnation av laboratoriet har pågått under maj och juni, och inflyttning har skett de första dagarna i juli. Klaria AB och Klaria Pharma Holding AB kommer inom en nära framtid även byta företagsadress till Uppsala, där också huvuddelen av de anställda i Klaria kommer vara lokaliserade. Nuvarande kontor i Täby kommer finnas kvar under en övergångsperiod.

”Att ha tillgång till ett fullskaligt laboratorium är en förutsättning för att klara av de utmanande projekt vi har framför oss”, säger Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB. ”Nu får vi utmärkta förutsättningar för att kunna utveckla alla produkter i vår pipeline”.

Byggnaderna i Uppsala Business Park har lång historik inom life science, bland annat som Pharmacias huvudkontor. På området finns idag drygt 70 life science företag, med ca 2100 anställda.

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62    


Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Att ha tillgång till ett fullskaligt laboratorium är en förutsättning för att klara av de utmanande projekt vi har framför oss. Nu får vi utmärkta förutsättningar för att kunna utveckla alla produkter i vår pipeline.
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)