Klaria tecknar avtal med Laboratoires Plasto Sante för läkemedelsproduktion

Klaria Pharma Holding AB meddelar att avtal tecknats med Laboratoires Plasto Sante S.A.S. (LPS) gällande produktion av läkemedel. Produktionen avser i första hand läkemedel för registrerings-studier, men även kommersiell produktion är möjlig. 

Klarias första läkemedelskandidat KL-00119 planeras vara redo för registreringsstudie under vintern 2016/2017. För registreringsstudier krävs en läkemedelsproduktion som återspeglar fabriks-förhållanden under storskalig kommersiell produktion. För att klara denna produktion har Klaria tecknat avtal med LPS som är kontraktstillverkare av läkemedel.

”We are pleased to work with Klaria, one of the leading companies in this exciting field of drug delivery. Our strong expertise in developing and producing transdermal patches and oral films, combined with Klaria´s innovative drug delivery platform, makes this collaboration an excellent strategic fit for both organizations. LPS has already 4 approved products and this new collaboration agreement will help to accelerate innovative medicines reaching the market for the benefit of patients”, säger Bruno Loiseau, Managing Director på LPS.

LPS har mer än 20 års erfarenhet av produktion av transdermala läkemedel och orala filmer. Bolagets huvudkontor finns i Paris, med forskning och produktion i Chenôve, Frankrike.


För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62     


Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

We are pleased to work with Klaria, one of the leading companies in this exciting field of drug delivery. Our strong expertise in developing and producing transdermal patches and oral films, combined with Klaria´s innovative drug delivery platform, makes this collaboration an excellent strategic fit for both organizations. LPS has already 4 approved products and this new collaboration agreement will help to accelerate innovative medicines reaching the market for the benefit of patients
Bruno Loiseau, Managing Director, LPS.