Klaria AB ingår samarbete med SP Process Development för att optimera formuleringar

Report this content

Klaria meddelar att samarbete med SP Process Development har påbörjats. Samarbetet kommer vara ett bra komplement till Klarias in-house forskning och ge en ännu djupare kunskap kring produkterna i produktportföljen.

I samband med formuleringsarbetet av Klarias produkter kommer SP Process Development delta i utvärderingen, bland annat för att skapa förutsättningar för ökad stabilitet under långtidsförvaring och att minimera tillverknings-komplexitet. Fokus kommer också läggas på compliance (följsamhet) hos patienter, tex vad gäller produkternas smak och konsistens. Slutmålet är att få en kostnadseffektiv produkt som går att producera till lägsta möjliga kostnad och som uppskattas av patient.

”Vi på SP Process Development är väldigt glada att få samarbeta med Klaria AB! Samarbetet passar mycket bra in i våra kärnkompetensområden och vår vision att hjälpa till och driva innovation i Sverige. Klaria-projektet är mycket intressant och vi hoppas kunna hjälpa till att få bra produkter till marknaden”, säger Anna Minidis, tf sektionschef, SP Process Development.

SP Process Development är ett forskningsinstitut som bedriver processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling. Som partner till akademiska och industriella aktörer leder de projekt från idé till verifiering för kommersiell tillämpning. Deras verksamhet sträcker sig från forskning, utveckling och koncept testning till småskalig tillverkning. SP Process Development är ett helägt dotterbolag till RISE Life Science, tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De främsta affärsområdena är inom Livsvetenskap (Life Science), Fin- & Specialkemi, Bioekonomi och Materialvetenskap.

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62    Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Klaria Pharma Holding AB. klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi på SP Process Development är väldigt glada att få samarbeta med Klaria AB! Samarbetet passar mycket bra in i våra kärnkompetensområden och vår vision att hjälpa till och driva innovation i Sverige. Klaria-projektet är mycket intressant och vi hoppas kunna hjälpa till att få bra produkter till marknaden
Anna Minidis, tf sektionschef, SP Process Development