Klaria AB är ett steg närmare klinisk prövning på produkten KL-00119 mot migrän

Klaria AB meddelar idag att ansökan om klinisk prövning är inskickad till etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Ett godkännande i slutet av april är möjligt.

Med ett godkännande av ansökan går KL-00119 enligt tidsplan och den första dosen KL-00119 kan ges under maj månad.  Studien är planerad att avslutas i slutet på juni och resultat från studien förväntas några veckor därefter.

KL-00119 är Klarias första läkemedelskandidat i en portfölj som innehåller flera utvecklings-projekt mot migrän eller cancer-relaterad genombrottssmärta. KL-00119 består av en tunn film som fästs vid munslemhinnan och därefter överförs den aktiva substansen, sumatriptan, direkt in i blodomloppet. Sumatriptan är en väl beprövad anti-migrän substans som är godkänd i stora delar av världen.

Klarias patenterade drug-delivery-plattform kommer ge patienter möjlighet till ett snabbverkande, mycket enkelt och effektivt sätt att använda sumatriptan mot sin migrän. Förutom att filmen ger ett pålitligt upptag, är produkten förhållandevis billig att producera jämfört med de senast godkända sumatriptan-produkterna.

”Det finns publicerade kliniska resultat som bevisar att migrän-patienter som har ett snabbt upptag av sumatriptan svarar bättre på behandlingen. Med Klarias transmukosala filmer, och KL-00119 i synnerhet, får patienterna möjlighet till ett snabbt, enkelt och mer pålitligt upptag av ett viktigt läkemedel. För patienter, anhöriga och sjukvården representerar KL-00119 ett framtidsläkemedel som lovar enklare behandling och en minskad samhälls-belastning av svåra sjukdomar som migrän”, säger Dr. Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB.


För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62    Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det finns publicerade kliniska resultat som bevisar att migrän-patienter som har ett snabbt upptag av sumatriptan svarar bättre på behandlingen. Med Klarias transmukosala filmer, och KL-00119 i synnerhet, får patienterna möjlighet till ett snabbt, enkelt och mer pålitligt upptag av ett viktigt läkemedel. För patienter, anhöriga och sjukvården representerar KL-00119 ett framtidsläkemedel som lovar enklare behandling och en minskad samhälls-belastning av svåra sjukdomar som migrän
Dr. Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB