Nästa migrän-produkt KL-00204 redo för klinisk fas och tillverkningsavtal klart med Recipharm

Ytterligare en läkemedelsprodukt hos Klaria Pharma Holding AB (Klaria) för överlägsen smärtlindring i samband med migrän är redo för klinisk prövning. Som viktigt steg inför detta har kontrakt tecknats med Recipharm AB för tillverkning av produkten för den kliniska prövningen. 

Klarias affärsidé går ut på att utveckla innovativa och snabbverkande läkemedelsprodukter inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Verksamheten baseras på en patenterad drug delivery-plattform i form av en alginatbaserad polymerfilm. Filmen kan liknas vid ett litet frimärke, vilket diskret fästs vid munslemhinnan och genom denna sedan distribuerar läkemedlet direkt ut i blodomloppet. Metoden medför flera patientfördelar, där kortare tid till effekt, ökad kontroll och enkel hantering hör till de främsta.

Utvecklingsarbetet fokuseras för närvarande till sex definierade projekt, varav det första, KL-00119, testas i klinisk prövning under våren 2016, och det andra projektet, KL-00204, går in i klinisk fas senare under 2016. Som ett viktigt steg inför den kliniska prövningen av KL-00204 har kontrakt tecknats med Recipharm avseende produktion.

”Vårt första projekt KL-00119 löper på som planerat och vi har därmed möjlighet att sätta fokus på projekt nr två, KL-00204. Recipharm har gjort ett utmärkt arbete med KL-00119 och vi vill därför gärna fortsätta samarbetet i kommande projekt. Jag är mycket nöjd med att vi har ett kontrakt på plats för KL-00204!”, säger Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB. 

Den kliniska prövningen för KL-00204 kommer att påbörjas under 2016 och resultatet planeras att kommuniceras under första kvartalet 2017.

Recipharm ska tillverka Klarias transmucosala film, KL-00204, utifrån de höga krav som ställs på läkemedelsproduktion, och därmed säkerställa att den dokumentation som krävs finns tillgänglig.

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 2 200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,4 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm. 

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62     

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vårt första projekt KL-00119 löper på som planerat och vi har därmed möjlighet att sätta fokus på projekt nr två, KL-00204. Recipharm har gjort ett utmärkt arbete med KL-00119 och vi vill därför gärna fortsätta samarbetet i kommande projekt. Jag är mycket nöjd med att vi har ett kontrakt på plats för KL-00204!
Scott Boyer, VD för Klaria Pharma Holding AB