Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Klaria och Karessa

Report this content

Bolagsverket har lämnat tillstånd till Klaria Pharma Holding AB (publ) (”Klaria”) (Nasdaq First North Growth Market: KLAR) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Klaria och Karessa Pharma Holding AB (publ) (”Karessa”).

Bolagsverket beräknas registrera fusionen fredagen den 6 mars 2020. I samband med registreringen av fusionen kommer Karessa att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Klaria.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i Karessas aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Karessa erhålls 0,6032 nya aktier i Klaria. Karessas aktieägare erhåller aktier i Klaria dvs. fusionsvederlaget den 9 mars 2020. Handel i Klarias aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Klaria Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 mars 2020 kl. 08:30 CET.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar