Klaria anlitar Lago Kapital som likviditetsgarant

Report this content

Klaria Pharma Holding AB har utsett Lago Kapital Ltd till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med den 01-11-2019.

Lago Kapital LTD kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta i enlighet med NASDAQ First North regelverk kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 15 000 kr med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

For more information, visit the Klaria Pharma Holding website klaria.com or contact:
Scott Boyer, CEO Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: +46 8-446 42 99 / +46 730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar