Klaria Delårsrapport

Klaria Pharma Holding AB Delårsrapport Q2 2020

Betydande framsteg i Klarias båda ledande utvecklingsprojekt

ANDRA KVARTALET 2019

∞∞Nettoomsättning 0,1 MSEK (0,0 MSEK)

∞∞FoU-kostnader för perioden uppgick till 4,3 MSEK (8,2 MSEK)

∞∞Resultat efter skatt uppgick till -7,9 MSEK (-9,3 MSEK)

∞∞Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,26 SEK (-0,30 SEK)

∞∞Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 MSEK (-5,0 MSEK)

∞∞Likvida medel på balansdagen uppgick till 14,4 MSEK (8,3 MSEK)

∞∞Eget kapital per 30 juni 2019 uppgick till 84,7 MSEK (108,9 MSEK)

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se,08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Om oss

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. www.klaria.com/sv/

Prenumerera

Dokument & länkar