Klaria Delårsrapport

Klaria Pharma Holding AB - Delårsrapport

Inledd storskalig tillverkning av KL-00119 oral film (sumatriptan) till kommande registreringsstudie

TREDJE KVARTALET 2019

∞ Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,0 MSEK)

∞ FoU-kostnader för perioden uppgick till 5,4 MSEK (4,6 MSEK)

∞ Resultat efter skatt uppgick till -7,2 MSEK (-6,1 MSEK)

∞ Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,23 SEK (-0,20 SEK)

∞ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,5 MSEK (-3,2 MSEK)

∞ Likvida medel på balansdagen uppgick till 8,9 MSEK (5,1 MSEK)

∞ Eget kapital per 30 september 2019 uppgick till 87,5 MSEK (102,8 MSEK)

For more information, visit the Klaria Pharma Holding website klaria.com or contact:
Scott Boyer, CEO Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: +46 8-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Om oss

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. www.klaria.com/sv/

Prenumerera

Dokument & länkar