Klaria Delårsrapport Q3 2021

Report this content

Sammanfattning av delårsrapporten

Lovande kvartal med registreringsansökningar och förberedelser inför fler kliniska studier.

TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Övriga intäkter 0,0 MSEK (3,4 MSEK)
 • FoU kostnader för kvartalet uppgick till 12,5 MSEK (13,6 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,2 MSEK (-13,3 MSEK)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,29 SEK (-0,28 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 MSEK (-12,2MSEK)
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 25,9 MSEK (19,3 MSEK)
 • Eget kapital per 30 september uppgick till 95,2 MSEK (104,5 MSEK)
 • Bolagsgruppen Pure Jamaican och Klaria har tecknat avtal om FoU och kommersialisering i Latinamerika och Karibien.
 • Cannabis Delivery Sciences har tecknat avtal med Hemply Balance för kommersialisering av Alginatfilmer med CBD i Europa.

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Övriga intäkter 31,3 MSEK (6,0 MSEK)
 • FoU kostnader för perioden uppgick till 35,4 MSEK (30,8 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -14,4 MSEK (-34,4 MSEK)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,28 SEK (-0,83 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 MSEK (-25,2 MSEK)
 • En up-front betalning på 30,5 MSEK har erhållits från Imbrium Therapuetics i samband med tecknande av optionsavtal avseende marknadsrättigheterna till  läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm för behandling av allvarliga allergiska reaktioner.
 • Klaria har erhållit en tredje utbetalning om ca 2,2 MSEK från EUs Horizon 2020 program för utvecklingen av Sumatriptan Alginatfilm.
 • Klarias kombinationspatent för alginatfilm med Sumatriptan har godkänts i USA.
 • Klaria har tecknat nytt finansieringsavtal om 50 MSEK.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar