Klaria erhåller en tredje utbetalning från EUs Horizon 2020-program för utvecklingen av Sumatriptan Alginatfilm

Report this content

Klaria meddelar att bolaget framgångsrikt har genomfört och rapporterat de planerade aktiviteterna inom EUs innovationsprogram Horizon 2020 (Grant 8296159).  Den tredje utbetalningen om sammanlagt cirka 2 MSEK har nu bekräftats av EU. Klaria har därmed hittills erhållit omkring 18,5 MSEK av de totalt 21 MSEK som anges i avtalet.  Projektet avslutas den 30 juni i år och Klaria räknar med att erhålla hela det återstående beloppet efter att slutrapporteringen till EU har genomförts.

Horizon 2020-stödet till Klarias Sumatriptan Alginatfilms-projekt har utformats för att ge stöd till projektet under 36 månader. Projektstödet från EU gäller specifikt tillverkning och klinisk testning av Sumatriptan Alginatfilm som en del av förberedelserna inför marknadsgodkännande i EU och USA.

Dr. Scott Boyer, CSO, kommenterar:

Konkurrensen om detta bidrag var intensiv, och i genomsnitt tilldelades endast 3-4% av de sökande anslag. Vi är glada över att ha valts ut för detta program baserat på de lovande teknologiska egenskaperna för denna produkt samt dess potential att möta ett tydligt ouppfyllt medicinskt behov hos migränpatienter. Ännu mer tillfredsställande är att Klaria har genomfört projektplanen och levererat resultat trots rådande pandemiförhållanden, vilka har utgjort utmaningar för både tillverkning och klinisk testning av produkten.

Om Klarias Sumatriptan Alginatfilm (KL-00119):  KL-00119 är en alginatbaserad oral transmukosal film.  KL-00119 är den första orala transmukosala migränprodukten och utformas för att erbjuda betydande fördelar jämfört med samtliga akuta migränbehandlingar som finns tillgängliga på marknaden idag, framförallt för patienter som lider av migräninducerat illamående och kräkningar.   KL-00119 är dessutom särskilt lämpad för behandling av migrän hos barn.   KL-00119 är en unik molekylär formulering av det aktiva antimigränläkemedlet sumatriptan.  KL-00119-filmen gör sumatriptan tillgänglig via munslemhinnans yta på ett unikt sätt, vilket möjliggör snabbt och repeterbart upptag med lägsta möjliga påverkan på patienten.  Den bakomliggande alginatfilmen samt filmer innehållande sumatriptan täcks av ett omfattande immateriellt skydd, vilket säkerställer en förlängd marknadsexklusivitet.  De unika egenskaperna och potentialen hos KL-00119 har bekräftats genom erhållande av finansiering via EUs innovationsprogram Horizon 2020 under 2018. (Grant 8296159). 

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar