Klaria erhåller patent i USA för Sumatriptan Alginatfilm, patentskyddet förlängs till 2038

Report this content

Klaria meddelar idag att kombinationspatentet för Alginatfilm med Sumatriptan har godkänts i USA. Det innebär att patentskyddet för Sumatriptan Alginatfilm nu kommer att gälla till och med 2038. Det godkända patentet kommer att erhålla patentnummer 11007144.

Klarias patentstrategi går ut på att ansöka om ”kombinationspatent med Alginatfilm” för samtliga program som ingår i bolagets utvecklingspipeline. Dessa patent skyddar innovationerna som avser kombinationen av läkemedelssubstansen och polymererna i Alginatfilmen. Målsättningen är att utöka marknadsexklusivitetens livslängd och samtidigt förstärka patentskyddet.

Kombinationspatentet för Sumatriptan Alginatfilm har nu godkänts av USAs patentmyndighet (USPTO). Detta är den andra gången som USPTO godkänner ett ”kombinationspatent med Alginatfilm”.

Klarias VD Jesper Wiklund sade: ”Det här visar att vår patentstrategi är effektiv i USA som är världens mest värdefulla marknad för läkemedel. Den viktigaste konsekvensen av det här godkännandet är att värdet ökar betydligt för vårt Sumatriptan Alginatfilm-program. Dessutom ökar sannolikheten för att andra kombinationspatent med Alginatfilm kommer att godkännas i USA i framtiden.”

Om KL-00119: KL-00119 är en alginatbaserad oral transmukosal film. KL-00119 är den första orala transmukosala migränprodukten och utformas för att erbjuda betydande fördelar jämfört med samtliga akuta migränbehandlingar som finns tillgängliga på marknaden idag, framför allt för patienter som lider av migräninducerat illamående och kräkningar. KL-00119 är dessutom särskilt lämpad för behandling av migrän hos barn. KL-00119 är en unik molekylär formulering av det aktiva antimigränläkemedlet sumatriptan. KL-00119-filmen gör sumatriptan tillgänglig via munslemhinnans yta på ett unikt sätt, vilket möjliggör snabbt och repeterbart upptag med lägsta möjliga påverkan på patienten. Den bakomliggande alginatfilmen samt filmer innehållande sumatriptan täcks av ett omfattande immateriellt skydd, vilket säkerställer en förlängd marknadsexklusivitet. De unika egenskaperna och potentialen hos KL-00119 har bekräftats genom erhållande av finansiering via EUs innovationsprogram Horizon 2020 under 2018. (Anslag med nummer 8296159).

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar