Klaria förstärker sin drug delivery-plattform med förvärv av innovativ teknologi med potential att revolutionera leverans av stora molekyler

Report this content

Klaria meddelar idag att bolaget har förvärvat WBC Drug Delivery Technologies, ett drug delivery-bolag baserat i München, Tyskland. Bolagets teknologi, som upptäcktes vid Helmholtz-Institute for Pharmaceutical Research Saarland (HIPS), en del av Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), har potential att möjliggöra dramatiskt förbättrad leverans av stora molekyler inklusive antiinfektiva medel, vacciner och peptider.  Klaria förvärvar alla aktier i WBC Drug Delivery Technologies med 1 301 248 nyemitterade aktier i Klaria Pharma Holding AB.

Förvärvet innebär att Klara tillför en andra grundpelare till bolagets plattform i form av en egenutvecklad teknologi som kan användas både fristående samt i kombination med Klarias algbaserade film. Det är potentialen i kombinationen av de två bolagens teknologier som är av störst intresse för Klaria. Genom att kombinera de två teknologierna kan stora molekyler levereras med Klarias algbaserade film. Exempelvis kan administreringen av vacciner, som idag kräver en injektion, väsentligen förenklas genom att istället använda Klarias frimärksstora filmer som placeras under tungan eller läppen på personen som vaccineras.

Jesper Wiklund, VD och medgrundare av WBC Technologies sade: 
– Vår teknologi har potential att möjliggöra transmukosal leverans av stora molekyler. Innovationen består av en patentskyddad metod för att fästa invasin-proteiner på liposomer. Proteinet invasin används av bakterier för att de ska kunna ta sig in i människokroppen. Teknologin kan därmed dra nytta av den sammanlagda styrkan hos den bakteriella evolutionen för att lösa en av de svåraste drug delivery-utmaningarna; intracellulär leverans av stora molekyler.

Scott Boyer, Klarias VD, fortsatte:
Vi såg omedelbart en signifikant potential i att kombinera den teknologi som vi förvärvar idag med vår algbaserade filmteknologi och därmed skapa en ny, innovativ drug delivery-lösning. Genom att formulera liposomer som dekorerats med invasin i vår algbaserade film kan vi skapa en ny kategori med drug delivery-produkter för transmukosal leverans av stora molekyler utan behov av injektioner. Den här lösningen har potential att användas inom ett flertal områden som antiinfektiva medel, vacciner och peptider.

Christian Stein, VD för HZIs teknologiöverföringspartner Ascenion GmbH samt medgrundare av WBC Drug Delivery Technologies GmbH, tillade:
Vid Ascenion har vi som målsättning att utveckla de innovationer som upptäcks av forskningsinstitutioner, universitet och universitetssjukhus som vi samarbetar med till livskraftiga projekt och verksamheter. Det här förvärvet gör att WBC Drug Delivery Technologies tar ett viktigt steg mot att bli en sådan livskraftig verksamhet. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av det kombinerade bolaget.

Prof. Dirk Heinz, Scientific Director vid HZI, sade:
HZIs grundläggande målsättning är att så skyndsamt som möjligt överföra resultat från infektionsforskning till medicinska applikationer som blir till nytta för patienter. Strategiska samarbeten med branschpartners i världsklass utgör därmed en mycket viktig del av vår verksamhet. Vi är mycket nöjda över att teknologin som har utvecklats vid HZI samt vårt HIPS-institut i Saarbrücken tillsammans med WBC Drug Delivery nu kan komma till konkret användning med en stark partner som Klaria. Den här affären kommer även att skapa nya samarbetsmöjligheter för HZI inom innovativa lösningar för att frigöra läkemedel samt nya vaccinationsstrategier.

Klaria har förvärvat samtliga aktier i WBC Drug Delivery Technologies med 1 301 248nyemitterade aktier i Klaria Pharma Holding AB. WBC Drug Delivery Technologies har därmed blivit ett helägt dotterbolag till Klaria Pharma Holding AB, och har för närvarande en anställd samt ett rapporterat kontantinnehav om 24 444 EUR och en nettoförlust hittills under 2019 om 2 583 EUR. Transaktionen färdigställdes den 19 september 2019.

Om WBC Drug Delivery Technologies GmbH
WBC Drug Delivery Technologies är ett drug delivery-fokuserat bolag baserat I München, Tyskland. Bolagets teknologi upptäcktes vid den världsledande drug delivery-avdelningen vid Helmholtz-Institute for Pharmaceutical Research Saarland (HIPS) i Saarbrucken, Tyskland. En internationell PCT-patentansökan för att skydda teknologin lämnades in under 2015. Ascenion GmbH, som ansvarar för teknologiöverföring vid Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), är medgrundare till och aktieägare i WBC Drug Delivery Technologies.

Om Helmholtz Centre for Infection Research
Forskare vid Helmholtz Centre for Infection Research (HZI) i Braunschweig och dess andra etableringar i Tyskland är verksamma inom studier av bakteriella och virala infektioner samt kroppens försvarsmekanismer. De har en omfattande expertis inom forskning om naturliga substanser och användningen av dessa som en värdefull resurs vid utvecklingen av nya antiinfektiva medel. Som medlem i Helmholtz Association samt German Center for Infection Research (DZIF) utför HZI translationell forskning som lägger grunden till utvecklingen av nya, effektiva behandlingar och preventiva medel mot infektionssjukdomar. 

Mer information finns på: www.helmholtz-hzi.de/en 

Om Ascenion GmbH
Ascenion är ett oberoende bolag inom teknologiöverföring med fokus på life science. Bolaget är för närvarande partner till 26 forskningsorganisationer, universitet och universitetssjukhus i Tyskland och Europa, inklusive life science-instituten Helmholtz och Leibniz Associations, the Charité, Hannover Medical School, Innsbrucks medicinska universitet, Kiels universitet samt University Medical Center Göttingen. Ascenions multidisciplinära team har betydande branscherfarenhet och arbetar nära sina partners för att kunna utnyttja potentialen i deras forskning genom att identifiera lovande resultat, erhålla patentskydd och förvandla ren vetenskap till applicerbar teknologi. Specifika styrkor inkluderar understöd vid bildning av spin-off-bolag samt projektutveckling, vilket möjliggör förädling av projekt i tidig fas till tillgångar som attraherar potentiella investerare och licenstagare. Verksamheten har givit upphov till bildandet av flertalet nya bolag samt överföring av innovativa medicinska metoder till godkända läkemedel som idag förändrar livet för tusentals patienter. Vinsterna från Ascenions operativa verksamhet samt intäkter från bolagsförsäljningar förs vidare via dess moderbolag, the LifeScience Foundation for the Promotion of Science and Research, som finansierar ytterligare translationell forskning vid partnersinstituten.

Ascenion är även initiativtagare till det paneuropeiska showcasing-eventet BioVaria med målsättningen att stimulera till affärer och tidiga samarbeten mellan akademiska institutioner i Europa och den globala life science-industrin. 

Mer information finns på: 
www.ascenion.de 

Kontaktinformation:
Stanislava Zollner, Corporate Communication, Ascenion GmbH
zollner@ascenion.de, +49 89 3188140

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar