Klaria grundar bolaget Cannabis Delivery Sciences för att till fullo realisera de kommersiella möjligheterna med cannabis i alginat filmteknologi

Report this content

Klaria presenterar idag bildandet av Cannabis Delivery Sciences (CDS). Det nya bolaget verkar som en fristående enhet inom Klariakoncernen med exklusivt fokus på kommersialiseringen av cannabisprodukter som formulerats med Klarias algbaserade filmteknologi. Cannabis Delivery Sciences skapar en helt ny, patentskyddad kategori med cannabisprodukter som kombinerar de främsta egenskaperna hos de två i dagsläget tillgängliga formuleringarna med cannabis, ätbara produkter och rökning, utan deras respektive nackdelar.  Klaria och Scott de Mercado är medgrundare av CDS och parterna äger respektive 95% och 5% av bolaget. 

Cannabis Delivery Sciences är ett dotterbolag till Klaria Pharma Holding AB (publ), och har en exklusiv och evig global licens gällande användning av Klarias algbaserade filmteknologi för samtliga cannabinoider, inklusive CBD och THC, för både medicinska och rekreativa syften. Bolaget leds av en internationell ledningsgrupp med erfarenhet från USA, Kanada, Jamaica och Storbritannien inom entreprenörsdrivna bolag med fokus på marknadsföring av lyxvaror, läkemedel och högkvalitativa spritdrycker.  

Ätbara cannabisprodukter inkluderar oljor, drycker, kakor och gummibaserade produkter. Denna kategori utgör det snabbast växande segmentet inom cannabismarknaden. Marknaden för ätbara cannabisprodukter väntas öka i värde med 400 % i USA och Kanada till 4,1 miljarder USD under de kommande tre åren. Det beror på att rökning, som utgör det enda ytterligare alternativet för cannabisanvändare, tappar allt mer i acceptans på grund av problematiska hälsomässiga, legala och sociala frågeställningar. Ätbara cannabisprodukter har dock en betydande nackdel då cannabis inte tas upp väl av kroppen via magen. Den viktigaste konsekvensen av detta är att tiden till effekt för ätbara produkter blir mycket lång, vanligtvis över en timme. Som jämförelse är tiden till effekt för rökning mellan 10 och 20 minuter, vilket gäller för såväl traditionell rökning som vaping. Den långa tiden till effekt för ätbara produkter begränsar dessa produkters effektivitet och ger upphov till betydande risker för användarna. Klarias algbaserade filmteknologi har i prekliniska studier lyckats överkomma dessa utmaningar, med en tid till effekt om cirka 20 minuter. Filmen kombinerar således de främsta egenskaperna hos ätbara produkter och rökning/vaping utan att uppvisa de nackdelar som dessa leveransmetoder har. Mot bakgrund av detta förväntar sig Cannabis Delivery Sciences att dess produkter kommer att nå en betydande marknadsandel på den globala cannabismarknaden.

– Framtiden för cannabis finns inom segmentet ätbara produkter då rökning tappar allt mer i acceptans utifrån ett hälsomässigt, legalt och socialt perspektiv. Ätbara produkter lämpar sig dock inte särskilt väl för att leverera cannabis till kroppen, medan vår filmteknologi fungerar lika snabbt som rökning men utan dess hälsomässiga, legala och sociala nackdelar. Vi ser en betydande global kommersiell potential för våra produkter. Vi tar dessutom med oss läkemedelsmässig precision till denna sektor, vilket slutligen kommer att leda till förbättrad reglering och behandlingsutfall. Våra produkter kommer att få en tydlig märkning med aktiva ingredienser och dosering. Jag ser fram emot att arbeta med resten av vårt team för att realisera denna spännande kommersiella möjlighet, säger Scott de Mercado, Head of Business Development och medgrundare av Cannabis Delivery Sciences.

Rättigheterna till användning av cannabis för medicinska och rekreativa syften i enlighet med den patentansökan för cannabinoidformulering som lämnades in av Klara den 7 mars i år kontrolleras nu av Cannabis Delivery Sciences. Dess ledningsgrupp har även tagit över pågående diskussioner med cannabisbolag och läkemedelsbolag gällande potentiella partner- och licensavtal för kommersialisering av teknologin.

– Vår algbaserade filmteknologi har potential att skapa en ny och patentskyddad kategori av cannabisprodukter med signifikant kommersiell potential och striktare regulatorisk kontroll. Detta bör vara av intresse för aktörer inom hela cannabisbranschen, och vi ser fram emot att arbeta med potentiella partners för att säkerställa att vi kan ta dessa produkter till marknad så skyndsamt som möjligt, avslutar Scott de Mercado.

Mer information om Cannabis Delivery Sciences finnes på www.cannabisdeliverysciences.com

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar