• news.cision.com/
  • Klaria Pharma Holding AB/
  • Klaria ingår optionsavtal med Imbrium Therapeutics avseende marknadsrättigheterna i USA till läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm för behandling av allvarliga allergiska reaktioner

Klaria ingår optionsavtal med Imbrium Therapeutics avseende marknadsrättigheterna i USA till läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm för behandling av allvarliga allergiska reaktioner

Report this content

Klaria Pharmaceuticals meddelade idag att bolaget har skrivit under ett optionsavtal med Imbrium Therapeutics gällande rättigheterna att marknadsföra läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm i USA.

Klaria Pharmaceuticals läkemedelskandidat Adrenalin Alginatfilm utvecklas som en behandling för allvarliga allergiska reaktioner, så kallad anafylaktisk chock, som ett alternativ till i dagsläget tillgängliga behandlingsmöjligheter inklusive EpiPenTM.

– Adrenalinbehandlingarna som används idag utgörs av autoinjektionspennor som ursprungligen uppfanns på 1970-talet. Autoinjektionspennor är svåra att använda och många patienter är rädda för att använda dem, och det gäller speciellt barn och deras föräldrar som använder sig av dessa läkemedelsprodukter. På grund av detta finns det en risk att autoinjektionspennor används för sent i samband med en anafylaktisk chock, och därmed att en potentiellt livshotande situation blir än svårare att behandla. Vi utvecklar en oral film som skulle vara betydligt enklare att använda för patienter och föräldrar. Vi hoppas därmed att vår produkt kan lösa ”används-för-sent” problematiken, samt även många av de andra problem som är förknippade med denna föråldrade teknologi, säger Klaria Pharmaceuticals VD Jesper Wiklund.

– Imbriums starka engagemang inom innovation och att lösa olösta medicinska behov för patienter gör dem till en ideal partner för oss när vi nu tar oss an detta ambitiösa program, tillade Jesper Wiklund.

Imbrium har möjligheten att erhålla en exklusiv licens för rättigheterna att marknadsföra läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm i USA efter att Klaria har genomfört prekliniska studier med Adrenalin Alginatfilm som behövs för att ansöka om så kallad IND (Investigational New Drug) i USA. Klaria har erhållit en upfront-betalning om 3,5 miljoner USD (ca. 30 MSEK). Om Imbrium utnyttjar sin option, erhåller Klaria efterföljande milstolpsbetalningar till ett totalt värde om upp till 66,5 miljoner USD (ca. 560 MSEK) samt en tvåsiffrig royalty baserad på nettoförsäljningen av Adrenalin Alginatfilm i USA.

Om Adrenalin Alginatfilm (KL-01401)
KL-01401 är en alginatbaserad oral transmukosal film. KL-01401 är den första orala transmukosala adrenalinprodukten och den är utvecklad i syfte att erbjuda en signifikant förbättring jämfört med samtliga tillgängliga akuta intramuskulära injektionsbehandlingar som finns tillgängliga för patienter idag. KL-01401 utgör en unik molekylär formulering av adrenalin/epinefrin. KL-01401-filmen fäster adrenalin vid munslemhinnan på ett unikt sätt, vilket möjliggör snabbt och pålitligt upptag utan behov av injektion. Alginatfilmen och filmer som innehåller adrenalin skyddas av ett omfattande patentskydd, vilket säkerställer en förlängd period med marknadsexklusivitet.   

Denna information är sådan som Klaria Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-22 16:48 CET.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar