Klaria lämnar in patentansökan för cannabinoidformulering efter betydande framsteg

Klaria meddelar att bolaget har färdigställt och ansökt om patent för en unik cannabinoidformulering. Den är designad för att leverera en specificerad dos till blodomloppet på ett snabbt, enkelt och reproducerbart sätt via bolagets frimärksstora filmer som fästs vid munslemhinnan. Klaria ser betydande potential inom ett flertal områden. 

Initialt fokuserar Klaria på att ta fram en läkemedelsbehandling mot smärta, ett tillämpningsområde där bolagets cannabinoidformulering erbjuder betydande fördelar jämfört med de behandlingar som finns tillgängliga på marknaden idag. 

Klaria har gjort stora framsteg inom cannabinoidutveckling på kort tid, och bolaget förväntar sig att skapa betydande värden som kan realiseras genom utlicensiering. Klaria ser även betydande marknadspotential i att säkra immateriella rättigheter inom ett område där formulerings- och drug delivery-aspekten av produktutvecklingen har förbisetts av ett flertal andra bolag.

– Vår cannabinoidformulering har potential att lösa flera betydande utmaningar inom smärtbehandling. Cannabinoider har visat sig erbjuda en lovande medelväg mellan receptfria behandlingar som Ipren, o.s.v. och mycket mer potenta men beroendeframkallande opioider. Det kan dock ta upp till en timme innan orala beredningar med cannabinoider ger effekt. Upptag via mag-tarmkanalen varierar dessutom ofta stort mellan individer. Vår formulering är designat för att läkemedlet skulle nå blodomloppet mycket snabbare, samtidigt som patienten erhåller samma dos varje gång, säger Klarias VD Scott Boyer.

Patentansökan för Klarias unika cannabinoidformulering lämnades in i Storbritannien med ansökningsnummer GB1807942.6, och den utgör grunden för bolagets globala patentstrategi inom cannabinoid-baserade tillämpningar. 

Marknaden för cannabinoider
Cannabinoider utvecklas av flertalet bolag inom såväl läkemedelsklassade som icke receptbelagda tillämpningsområden. Den globala marknaden för cannabinoidbaserade produkter uppskattas av Klaria vara värd över 10 miljarder USD, och den växer kraftigt.    

Två lovande läkemedelstillämpningar är smärtbehandling och epilepsi. Inom smärtbehandling har cannabinoider betydande potential som en medelväg mellan icke receptbelagda substanser och opioidbehandlingar. Denna tillämpning har mycket stor medicinsk potential då opiodberoende har skapat en allvarlig epidemi i USA och andra länder. En stor utmaning för existerande cannabinoidbehandlingar är att leverera rätt dos, samtidigt som cannabisrökning inte ses som ett lämpligt alternativ. Klarias patenterade teknologi kan skapa en unik lösning – en snabbverkande och rökfri behandling som ger samma dos varje gång.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se,08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Om oss

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. www.klaria.com/sv/

Prenumerera

Dokument & länkar