Klaria meddelar att företagets licens stärkts genom att grundpatentet för den buckala filmen beviljats i Europa

Klaria Pharma Holding AB (publ) meddelar att Europeiska Patentkontoret (EPO) har godkänt patentansökan kring hantering, utveckling och tillverkning av buckala filmer baserat på alginat (patent 1976562). Beslutet kommer meddelas i EPOs European Patent Bulletin den 21 februari 2018.

Klaria utvecklar effektiva läkemedel mot migrän, cancerrleaterad smärta och opioidöverdosering baserat på en patenterad teknologi för buckal film med alginat. Patentet ägs av Uppsalagruppen Medical AB och är i och med EPOs beviljande godkänt på alla större marknader.

Klarias exklusiva, livslånga och royaltyfria licens för användning av den patenterade teknologin gäller i hela världen inom migrän, cancerrelaterad smärta och opioidöverdosering. EPOs godkännande av patentet innebär en förstärkt licens, och därmed ökade möjligheter och ensamrätt för företagets produkter på samtliga stora och växande marknader, t ex inom migrän (KL-00119, sumatriptan) med en marknad värd ca 40 miljarder kronor per år och opioidöverdosering (KL-00514, naloxon) med en marknad värd ca 10 miljarder kronor per år.  

Patentet som redan är godkänt på de flesta marknader i världen har en giltighetstid till 2026 (2029 på vissa marknader). Patentansökningarna omfattar sammanlagt 42 länder, inklusive EU, och har hittills godkänts i Sverige, USA (”notice of allowance”), Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Mexico, Indien och Israel. 

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 januari 2018 kl. 14:45 CET.

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62      

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Taggar:

Om oss

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. www.klaria.com/sv/

Prenumerera

Dokument & länkar