Klaria meddelar om positiva prekliniska proof of concept-studieresultat med cannabinoiden CBD som uppvisar utmärkt data för båda testmåtten

Klaria meddelar idag att positiva resultat erhållits i en preklinisk proof of concept-studie (PoC-studie) som genomförts med cannabinoiden CBD, formulerad i bolagets egenutvecklade algbaserade transmukosala film. Resultaten visar att Klarias teknologi har potential att signifikant förbättra leveransen av substanser, särskilt med hänsyn till snabb, precis och reproducerbar dosering.  Den skulle således kunna bidra med stora fördelar för patienter och intressenter inom olika delar av cannabisbranschen.

PoC-studiens resultat var positiva för båda huvudmåtten, som var 1) tid till klinisk/medicinskt relevant blodkoncentration av CBD med filmformuleringen jämfört med en oral formulering och 2) biotillgänglighet för CBD med filmformuleringen jämfört med en oral formulering. Mer specifikt reducerades tiden till medicinskt relevant koncentration med över 50% till mindre än 20 minuter för filmen jämfört med över 40 minuter för den orala formuleringen. Mängden CBD som absorberades från filmen var mer än dubbelt så stor som den absorberade mängden från den orala formuleringen. Studien genomfördes av Porsolt, en av världens ledande prekliniska CRO:er.

Klarias CEO Scott Boyer sade:
Framtiden för cannabis som läkemedel finns i så kallade ”edibles” eller ätbara produkter. Ju längre bort från reakreationsanvändning man kommer, desto mindre accepterat blir rökning som leveransmetod. De två stora nackdelarna med edibles är 1) att upptaget genom magen är långsamt, med upp till en timme innan terapeutiska koncentrationer uppnås i blodet och 2) att den så kallade biotillgängligheten, eller upptaget, genom magen är både varierande och ineffektivt. Bara en liten del av den totala mängden som ges oralt tas upp av kroppen. De data vi presenterar idag från vår prekliniska PoC-studie visar att vår teknologi löser båda dessa problem. Vi får ett upptag som är betydligt snabbare och effektivare än upptaget för oral administrering – dessa egenskaper ger en mycket mer exakt och reproducerbar terapi. Detta är starka data och ett stort steg framåt för Klarias cannabinoid-program.   

Vidare har patentansökan för cannabinoidformuleringen, som bolaget meddelade om den 7 mars i år, uppdaterats för att inkludera denna nya data. Dessutom har bolaget inlett diskussioner med cannabis-fokuserade bolag om potentiella licensavtal för teknologin. 

Dessa data visar att Klarias teknologi har potential att signifikant förbättra leveransen av substanser som utvunnits ur cannabis. Den skulle därmed kunna bidra med stora fördelar till olika delar av cannabisindustrin, som i dagsläget kämpar med problem som är relaterade till bristen på snabb och pålitlig leverans av de aktiva substanserna.   

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se,08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar