Klaria Pharma Holding (publ) Årsredovisning 1 januari–31 december 2017

Report this content

Årsredovisning 2017 för Klaria Pharma Holding AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.klaria.com).

2017 i korthet:

1 januari-31 december 2017

Klaria ansöker om sitt första egna produktspecifika patent
Klaria meddelade i januari att en patentansökan som täcker KL-00119, Klarias läkemedelskandidat som innehåller anti-migränsubstansen sumatriptan, har skickats in till det brittiska patentverket.

VD tecknar aktier i befintligt optionsprogram
VD Scott Boyer förvärvade i slutet av januari 4 500 aktier i koncernens dotterdotterbolag FFT Pharmaceuticals AB. Scott Boyer ägde efter detta förvärv 8,26% av aktierna i FFT Pharmaceuticals.

Uppdatering av Klaria´s produktportfölj
Klaria
rapporterade i februari om positiva resultat från utvecklingen av första anti-migrän-kandidaten KL-00119 och att det andra migrän-projektet KL-00204 blivit försenat grund av ytterligare formuleringsutveckling.

Förvärv av aktier och nyemission
I maj förvärvade Klaria Pharma Holding 4 500 aktier i dotterdotterbolaget FFT Pharmaceuticals AB av Scott Boyer, vilka i slutet av året såldes till dotterbolaget Klaria AB, vilken nu är 100% ägare av FFT Pharmaceuticals AB.

Bolaget har även emitterat 72 000 aktier i en riktad nyemission till bolagets ordförande Björn Littorin.

Klaria signerar avtal med Purdue Pharma (Canada)
Klaria meddelade den 9 augusti att ett exklusivt avtal med Purdue Pharma (Canada) signerats. Avtalet innefattar utveckling, licens och tillverkning av produkten KL-00514 (buckal film som innehåller naloxon). 

Ledande befattningshavare förvärvar teckningsoptioner
Klaria ABs COO, Susan Suchdev, och CTO, Leif Ingemarsson, har förvärvat 150.000 teckningsoptioner vardera i Klaria Pharma Holding AB.

Internationell patentansökan för KL-00119
Den 20 november meddelade Klaria att en internationell patentansökan för KL-00119 (buckal film med sumatriptan)
har registrerats för att skydda produkten globalt.

Plan klar inför registrering av KL-00119
Klaria meddelade i slutet av november att planen inför registrering av buckala filmen var klar avseende registreringsstudie och uppskalning till kommersiell produktionsstorlek.

Efter periodens slut

Klaria registrerar patentansökan för KL-00514 (naloxon)
Den 9 januari 2018 meddelade Klaria att en patentansökan hade registrerats hos det brittiska patentverket, vilket är första steget mot ett globalt patentskydd.

Klarias licens har stärkts genom Europeiskt godkännande av grundpatentet
Europeiska Patentkontoret (EPO) har godkänt patentansökan kring hantering, utveckling och tillverkning, vilket Klaria meddelade den 28 januari 2018.

Klaria medlem i Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC)
Klaria
meddelade den 7 februari 2018 att företaget godkänts som medlem i MTEC, ett amerikanskt konsortium med medlemmar från industrin, akademin och ickevinstdrivande organisationer.

Årsstämma kommer hållas den 20 april 2018, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm.

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62     

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt listat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är listat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar