Klaria Pharma Holding Delårsrapport Q1 2019

Klaria Delårsrapport Q1 2019

Uppmuntrande framsteg för Klarias cannabinoidprogram

Årets första tre månader (januari – mars 2019)

Nettoomsättning 3,8 MSEK (0,0 MSEK)

FoU-kostnader för perioden uppgick till 4,8 MSEK (5,1 MSEK)

Resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (-6,2 MSEK)

Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,07 SEK (-0,20 SEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,8 MSEK (-3,7 MSEK)

Likvida medel på balansdagen uppgick till 8,7 MSEK (13,4 MSEK)

Eget kapital per 31 mars uppgick till 92,6 MSEK (115,8 MSEK)

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se,08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar