Klaria Pharma RapportKlaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Andra kvartalet 2018, 1 april - 30 juni:

  • Nettoomsättning 0 Mkr (0 Mkr) 
  • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 3,4 Mkr (2,0 Mkr) 
  • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -4,5 Mkr (-3,5 Mkr) 
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,15 kr (-0,11 kr) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -5,0 Mkr (-4,5 Mkr) 
  • Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 145,2 Mkr (160,0 Mkr) 
  • Likvida medel per den 30 juni 2018 uppgick till 8,Mkr (22,3 Mkr)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018:

  • Klaria påbörjar utveckling av läkemedel med cannabinoider

Stockholm 28 augusti 2018, 
Styrelsen

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62    

Detta är Klaria Pharma Holding AB (publ.)
Klaria (Klaria Pharma Holding AB (publ.)) är ett svenskt listat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är listat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB (publ.). För mer information, se www.klaria.com.

Taggar:

Om oss

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. www.klaria.com/sv/

Prenumerera

Dokument & länkar