Klaria registrerar patentansökan för KL-00514 (naloxon)

Klaria Pharma Holding AB (publ) meddelar att en patentansökan som täcker KL-00514, Klarias läkemedelskandidat som innehåller naloxon, har registrerats hos det brittiska patentverket. Ansökan är första steget i patentprocessen som kan komma att innefatta patentskydd i hela världen för KL-00514 (naloxon).

KL-00514 (naloxon) är föremål för de avtal Klaria har tecknat med Purdue Pharma (Kanada) och de oberoende associerade företagen Purdue Pharma L.P. och Mundipharma International Corporation Limited, för global utveckling av KL-00514 (naloxon). Avtalen omfattar även framtida exklusiva rättigheter till royalty-baserade licenser gällande Klarias teknologi och andra immateriella rättigheter. Avtalen är globala, inkluderar exklusiv licens att distribuera KL-00514 (naloxon) på nyckel-marknader som USA och EU, om utvecklingsprogrogrammet ger en produkt vilken utvärderas och därefter godkänns av relevanta regulatoriska myndigheter. Avtalen innebär också att Klaria behåller rättigheterna att producera och försörja hela världsmarknaden med KL-00514 (naloxon).

Klaria utvecklar produkter som bygger på en patenterad film för snabb och tillförlitlig distribution av läkemedelssubstanser via munslemhinnan (buckal film). KL-00514 innehåller naloxon i syfte att motverka effekterna av opioidöverdosering, men är ännu inte godkänd av regulatoriska myndigheter.

”Det finns ett stort behov av pålitliga, lättillgängliga och användarvänliga produkter som innehåller naloxon för användning vid opioidöverdoser. Här har Klarias naloxonfilm en mycket viktig roll att spela”, säger Dr Scott Boyer, VD i Klaria.

Patentansökan för KL-00514 (naloxon) täcker specifika kemiska processer, tillverkningsprocesser och prestanda. KL-00514 (naloxon) är den andra produkten som Klaria gör produktspecifik patentansökan för med syfte att stärka både djup och bredd på de immateriella rättigheter som täcker de enskilda produkterna i bolagets portfölj. Patentet kommer om det godkänns att ägas av Klaria och vara fristående från bolagets inlicensierade patenträttigheter. Klaria har för avsikt att kontinuerligt söka ytterligare produktspecifika patent för att komplettera de patent som redan godkänts för filmteknologin.

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62      

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Taggar:

Om oss

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. www.klaria.com/sv/

Prenumerera

Dokument & länkar