Klaria tecknar exklusivt utvecklingsavtal med Purdue Pharma för akut adrenalinbehandling av allergisk reaktion

Klaria har tecknat exklusiva avtal med Purdue Pharma (Canada) gällande utveckling, licensiering och tillhandahållande av en akutbehandling för allvarliga allergiska reaktioner.

Uppsala, Sverige och Pickering, Kanada, 22 januari 2019 – Klaria AB (Klaria) (som ägs av moderbolaget Klaria Pharma Holding AB, Stockholm OMX Nasdaq: KLAR) och Purdue Pharma (Canada) meddelar idag att bolagen skrivit under ett exklusivt utvecklingsavtal för KL-01401 (oromukosal adrenalinfilm). KL-01401 är en adrenalinformulering under utveckling för akutbehandling av allvarliga allergiska reaktioner hos patienter med förhöjd risk att drabbas av anafylaktisk chock. KL-01401 kommer att utvecklas gemensamt av Klaria och Purdue Pharma (Canada). Utvecklingsavtalet inkluderar exklusiv global licens och möjlighet att erhålla tillgång till licensen för de bolag som ingår i det oberoende, närstående Purdue/Napp/Mundipharma-nätverket om projektet uppnår fördefinierade delmålsättningar.

Det totala värdet för Klaria av samtliga delmålsättningar som definieras i avtalet är 55,2 miljoner US dollar. Därutöver kommer Klaria att erhålla medelhög till hög ensiffrig procent royalty utifrån nettoförsäljningen. Avtalet ger även Klaria exklusiv rätt att tillverka och tillhandahålla KL-01401 till den globala marknaden.

Som en förutsättning för avtalet med Purdue har Klaria AB också lagt adrenalin (epinefrin) till sitt licensavtal med Uppsalagruppen Medical AB. I det här avtalet kommer Uppsalagruppen att få fyra procent royalties på Klarias nettointäkter från försäljningen av KL-01401.

KL-01401 är baserad på Klarias unika patenterade drug delivery-plattform som erbjuder flertalet fördelar för patienter som kan komma att behöva akutbehandling vid akut allergisk reaktion. Den är planerad att erbjudas i form av en injektionsfri behandling som är enkel att använda och gör det möjligt för patienter och deras vårdgivare att alltid bära med sig en livräddande akutbehandling på ett diskret sätt.

– Det är mycket tillfredställande och inspirerande att teckna det här avtalet med Purdue, vilket är vårt andra samarbete hittills. Avtalet kombinerar styrkan hos vår patenterade drug delivery-plattform med en partner som är en ledare inom utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar. Vi är övertygade om att resultatet av vårt samarbete kommer att uppfylla ett medicinskt behov utan en tillfredställande lösning idag för patienter som förlitar sig på adrenalin om de skulle drabbas av en allvarlig allergisk reaktion, säger Klarias vd dr Scott Boyer.

– Dagens avtal utgör ett spännande steg för Purdue med sikte på att skapa ett paradigmskifte inom behandling av kanadensare som lever med ständig risk att drabbas av en anafylaktisk reaktion. Anafylaktisk chock är den allvarligaste typen av allergisk reaktion, och nuvarande behandlingsmöjligheter står fortsatt inför allt större utmaningar, inklusive dess tillgänglighet. Den här fördjupningen av vårt samarbete med Klaria i form av ett andra utvecklingsavtal utgör ytterligare ett exempel på våra satsningar inom investering i nya teknologier och behandlingsmöjligheter som förväntas inverka positivt på hälsovårdssystemet och patienters liv. Avtalet är helt i linje med vår övergripande strategi att expandera våra möjligheter genom affärsutveckling, säger David Pidduck, vd för Purdue Pharma (Canada).

Klaria AB har även lagt till adrenalin (epinefrin) i bolagets licensavtal med Uppsalagruppen Medical AB. Denna överenskommelse innebär att Uppsalagruppen kommer att erhålla en royalty om fyra procent av Klarias nettointäkter från försäljningen av KL-01401.

Om Klaria AB
Klaria utvecklar innovativa produkter med tydliga medicinska fördelar för patienter i behov av snabbverkande och pålitlig behandling. Klarias produkter baseras på en patenterad drug delivery-film som kombineras med kliniskt testade och etablerade aktiva läkemedelssubstanser. Klaria är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden 
(info@fnca.se,08-528 00 399) är bolagets Certified Advisor. Mer information finns på www.klaria.com. 

Om Purdue Pharma (Canada)
Purdue Pharma (Canada) är ett forskningsbaserat bolag inom läkemedel och konsumenthälsovård som har varit verksamt i Kanada i över 60 år. Dess anställda har ett starkt fokus på att förbättra kanadensares hälsa och livskvalitet. Företaget har en bred portfölj med receptbelagda och icke receptbelagda läkemedel inklusive: receptbelagda behandlingar för smärta, ADHD, cellgiftsbehandlingsrelaterat illamående och kräkning (CINV), olika oftalmiska indikationer samt produkter som säljs över disk. Bolaget bidrar till forskningsbaserad utbildning för säker användning av dess produkter. Huvudkontoret i Pickering, Ontario i Kanada inkluderar även verksamhet inom integrerad forskning och utveckling, formulering samt produktion. Purdue Pharma (Canada) är ett privatägt bolag som grundades av läkare, och det är oberoende kopplat till det globala Purdue/Napp/Mundipharma-nätverket. Läs mer på www.purdue.ca 

För mer information, vänligen kontakta:
Klaria
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com  
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62
www.klaria.com                     

Purdue Pharma (Canada)
Lisa Joyce, Head of Communications
Purdue Pharma (Canada)
Pickering, ON, Kanada
media@purdue.ca

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 14.30 CET.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klaria utvecklar innovativa produkter med tydliga medicinska fördelar för patienter i behov av snabbverkande och pålitlig behandling. Klarias produkter baseras på en patenterad drug delivery-film som kombineras med kliniskt testade och etablerade aktiva läkemedelssubstanser. Klaria är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden 
(info@fnca.se,08-528 00 399) är bolagets Certified Advisor. Mer information finns på www.klaria.com. 

Om oss

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. www.klaria.com/sv/

Prenumerera

Dokument & länkar