Klarias Verkställande Direktör Jesper Wiklund förvärvade aktier i Klaria

Report this content

Klarias Verkställande Direktör Jesper Wiklund förvärvade aktier i Klaria Pharma idag, onsdagen den 24 mars 2021.   

Handeln skedde via NASDAQ First North.  Jesper Wiklund förvärvade 41,483 aktier till snittkurs SEK 6.87 för ett totalt köp om ca 285,000 SEK.  

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar